Notater fra The Uninhabitable Earth av David Wallace-Wells

Fem masseutryddelser har funnet sted på jorda, hvor 75-90% av alle arter ble utryddet: for 450, 380, 255, 205 og 70 mill år siden. Fire av dem hadde med drivhusgasser å gjøre.

Halvparten av alle utslippene våre har kommet etter at vi ble klar over problemet for 30 år siden.

Det kan bli 140-200 mill klimaflykninger i 2050, fra/i Afrika, Latin-Amerika, Sør-Asia. Opptil 1 milliard kan komme til å bo i fattige utsatte områder som tvinger dem til å flytte på seg. Dette er høye estimater. De virkelige tallene kan bli noen titalls millioner.

2C oppvarming innebærer issmelting som en dag vil drukne Miami, Shanghai, Hong Kong.

Det er fullt mulig at oppvarmingen blir det doble av det mest sannsynlige. Pekepinn: Se på temperaturen og havnivået sist verden hadde en gitt menge CO2. Sist verden hadde 550 ppm var for 16 millioner år siden. Da var det 5 til 8 C grader varmere, og havnivået var 130 fot høyere.

Ved +2C grader får vi 32 ganger så mange dødelige hetebølger i india, som varer 5 ganger så lenge og rammer 93 ganger så mange.

Ved +3C grader får vi permanent tørke i sør-europa.

Timothy Morton sier at klimaendringene er et hyperobjekt. Det er så stort og komplekst at det er umulig å fatte det fullt ut. Konsekvensen av handlingene våre nå vil utspille seg over århundrer.

I dag er vi på vei mot 4.5C. Ytterpunktet er +8C, som vil gjøre mye av verden helt ubeboelig, drukne 2/3 av storbyene, og gjøre det umulig å dyrke maten vi spiser i dag. Dette er usannsynlig. Den øvre grense er kanskje +5C. Da får vi permanent matmangel og tørke i alpene. Poenget er ikke at total utslettes er sannsynlig men at vi har gjort den mulig.

Lærdommen fra alle klimakatastrofene de siste årene er ikke at “nå er klimaendringene her” men at det ikke finnes normalt vær lenger, og ikke vil igjen på lenge. “Antropocen” er et litt misvisende ord fordi det antyder kontroll. Vi former ikke klimaet, vi har presset det. Først gjennom uvitenhet og nå gjennom fornektelse, og klimaet svarer ved å gå til krig mot oss over det neste århundret.

Varmedød

Alle dyr må bli kvitt varmen sin. Hvis lufta blir for varm + fuktig koker man ihjel innenfra. Kombinasjonen av varme og fuktighet måles i “wet bulb”-temperatur, det vil si temperaturen målt i en våt sokk som svinges gjennom lufta. Max på jorda i dag er som regel 26-27 grader. Over 35 blir området ubeboelig. Før det får vi varmestress.

Ved +6C blir det umulig å gjøre fysisk arbeide på sommeren i den nedre mississippi-daen. NYC varmere enn bahrain i dag. Ved +4C blir hetebølger normalt i europa.

Det kan snart bli umulig å gjennomføre hajj til Mekka.

Sult

Hvis korn og soya dyrkes ved optimal temperatur, blir avlingen 10% mindre for hver grad C oppvarming vi får ut over dette. Kornet som dyrkes i dag er allerede ved optimal temp. Produksjonen av mais i USA halveres ved +4C, andre store produsenter vil miste 20%. Verden kan trenge dobbelt så mye mat i 2050.

Mer CO2 er bra for noen planter, som ugress, men ikke for korn. Bladene blir tykkere, slik at plantene absorberer mindre co2.

De beste hveteområdene flyttes gradvis nærmere polene. 160 miles per tiår. Men du kan ikke bare flytte en åker, og den nye jorda er ikke nødvendigvis god matjord. Matjord skapes over århundrer.

Ved +2C blir det tørke ved Middelhaet og i India. Ved +3C blir det tørke i Sentral-Amerika, Pakistan, Øst-USA, Australia. ved +5C blir det tørke over alt.

Mer tørke, men også mer regn.

Verden trenger flere Norman Borlaug, som nesten alene stod bak den grønne revolusjonen på 60-70-tallet. Men i stedet er det små forbedringer som ventes, eller større ting som ennå bare er på forskningsstadiet. GMO kan gi en ny grønn revolusjon men har for det meste gitt oss planter som er motstandsdyktige mot produsentene planemidler.

CO2 kan også redusere næringsinnholdet i planter. Mindre kalsium, protein, jern, vitamin c. Dette vil spesielt ramme de som får protein fra planter i stedet for kjøtt.

Drukning

Advarsler mot havstigning har paradoksalt nok en betryggende effekt på alle som bor mer enn et par meter over havet.

Selv med parismålene kan vi få 2m+ innen 2100.

Ironisk at vi er så opptatt av Atlantis når vi selv er på ei mot å drukne store kystområder. Enorme verdier kan forsvinne. Umulig å forsinke. Og havstigningen kan fortsette i årtusener. +2C gir på sikt +6m.

Alle kystområder og elveområder kan bli rammet. De som har lite flom i dag vil få jevnlige store flommer. De som har mye flom i dag får flere. I 2017 ble 1200 drept av flod i Sør-Asia. 2/3 av bangladesh under vann. 41 mill rammet.

Mye ny forskning om havstigning. De gamle estimatene for bare få oår siden var for forsiktige. Ting skjer fortere enn alle forventet. Isen på antarktis smelter tre ganger fortere enn for et tiår siden. vi vet alt for lite om hvordan is smelter. Grønlandsisen kan nå et tipping point ved +1.2C, og vi er nå allerede ved 1.1C. Grønland kan ha passert tipping point allerede, sammen med Vest-Antarktis.

Sist verden var +4C var havet +266ft.

Forskere er ikke veldig bekymret for metanutslipp fra permafrosten ved Arktis, men har kanskje undervurdert faren. Metannivået øker uten at man vet hvor det kommer fra. Eller så har det foregått lenger men vi har ikke lagt merke til det.

Permafrosten beveger seg nrodover. 80 miles i canada over 50 år.

Forskere er mer bekymret over albidoeffekten av at is forsvinner. Dette øker varmeopptaket i vannet. Mye usikkerhet, men ingen av usikkerheten går i vår favør.

David Archer: +3C vil over tusenvis av år gi +50m. US geological survey: +80m.

Brann

5 av de 20 verste brannene i californias historie oppstod høsten 2017.

Skogbrann har en positiv feedback-innvirkning på klimaet: Tre slipper ut CO2 når det brenner.

Mange skogbranner også i 2018. 99 døde i hellas. Skogbrann nord i Sverige, Finland.

Én stor skogbrann kan slippe ut mer CO2 enn de forsiktige tiltake til et lite land kutter.

Hvis bolsenaros plan for amazonas gjennomføres kan avskogning føre til 13mrd tonn karbon mellom 2021-2030. avskogning favoriserer også malaria.

Brann er skummelt fordi det når oss der vi føler oss trygge: I byer, forsteder, på motorveiene.

Det nye ordet for “naturkatastrofer” er “vær”. Det ekstreme blir normalt, og så kommer det nye ekstreme fenomener i ytterkanten.

Ferskvann

70-80% av ferskvannet brukes til mat, 10-20% til industri. Dette er nok vann til minst 9 milliarder mennesker, men ujevnt fordelt. Vannmangel er dermed et politisk problem og peker fram mot de langt større ressurskonfliktene vi får i fremtiden. 2.1 milliarder har ikke trygt drikkevann. 4.5 milliarder har ikke gode vann- og kloakksystemer. Det blir mindre ferksvann mange steder, og de fattige kan ikke kjøpe seg ut av dette.

Innsjøer tørker inn, byer får vannmangel. Oppvarming er sjelden den viktigste faktoren til vannmangel, men det gjør alt verre og vil vokse i styrke.

Fram mot vannkrisen i Cape Town var det mye anklager og mistenksomhet. Rike hvite anklaget svarte for å la vannet renne. Svarte pekte på de rikes badebasseng. Når klimakrisen kommer er det vanlig med anklager om personlig dårlig oppførselv, selv om dette ofte er relativt uviktig. Det aller meste av vannet brukes ikke til drikke.

Vannkriser i Sao Paulo 2015, Barcelona 2008.

Neste 30 år: vannbruken for matproduksjon kan øke 50%.

Vann er ofte en faktor i krig, enten som en del av årsaken eller en arena den utkjempes på. Yemen siden 2015 - mange angrep på infrastrukturen for vann. Resulterte bl.a. i 1 mill kolerasyke i 2017.

Døde hav

Fisk beveger seg nord på jakt etter kaldere vann.

Økende surhet

Korallene er komplekse økosoystemer. De støtter 1/4 av livet i havet og sørger for mat og inntekter til 1 milliard mennekser. Beskytter mot stormflod.

Oppvarming + forurensning skaper oksygenmangel, døde soner i havet uten oksygen. En nedstengning av Golfstrømmen ville være en katastrofe. fFrskere frykter ikke dette, men at den kan reduseres. gulfstrømmen går allerede 15% saktere pga klimaendringer.

Luft

Ved 930 ppm CO2 reduseres kognitive evner med 21%. Dette skjer i møterom blant. I skoler og på fly er det målt 1000, 3000, ++

Tørke gjør lufta mer støvete. Luftforuresning har stor effekt på alle som rammes. Luftkvalitetindeksen (AQI) i beijing nådde 993 i 2013, et historisk høyt nivå. Men under skogbrannen i 2017 nådde den høyere rundt san francisco. 994 i delhi 2017, som tilsarer å røyke to pakker sigaretter om dagen. Biler kolliderte på grunn av manglende sikt. Fly kunne ikke ta av / lande.

Luftforurensning gir pusteproblemer, blodtrykk, hjertesykdommer, kreft, astma. Det det meste av verden puster farlig luft, både i og utenfor byene. Luftforurensning reduserer global oppvarming. kanskje med 0.5C. så hvis vi fjerner den blir det varmere.

Geoengineering av sulfurdioxide: vi vet at det vil fungere, men det vil gjøre solnedgangene røde, forårsake mer sur nedbør, drepe titutsenvis hvert år, tørke ut Amazonas. Og når vi først har begynt kan vi aldri slutte.

Sykdom

Det ligger sykdom i isen som mennesker aldri har møtt. Og noen vi har møtt fø, som spanskesyken.

En større bekymring er at dagens sykdom flytter på seg, til steder hvor folk ikke er immune. Mosquito-baserrte sykdommer. Yellow fever har forlatt Amazonas. Malaria vil flytte seg nord. Lyme fra flått har spredd seg de siste årene i Europa, Nord-Amerika, Asia.

Nytt klima kan få eksisterende ufarlige bakterier og virus til å bli farlige.

Økonomisk kollaps

Det kan være at det har vært fossile drivstoffer som har drevet veksten vår, ikke inovasjon. Vi har med andre bare gjort én vitig oppfinnelse: fossile energikilder, de andre oppfinnelsene følger av dette.

Krig

Klimaendringer forårsaker ikke krig men kan gjøre dem mer sannsynlige. Tørke utløste borgerkrig i Syria, men ikke i Libanon. kaskader/systemkriser. klimaflyktninger også i rikei land - 60 000 etter orkanen h.. i texas.


Tilbake til klima og start.