DuckDuckGo

Personvernorientert søkemotor og mobilnettleser/browserutvidelse som ikke logger hva du gjør, og som tjener penger ved å vise kontekstavhengige annonser, (altså basert på ordet du søket etter, i motsetning til personaliserte annonser, hvor man gjør bruk av data om deg.)

Jeg har skrevet om hvorfor jeg byttet fra Google til DuckDuckGo som søkemotr, og om å bruke appen deres som mobilnettleser.


Tilbake til teknologi og start.