E-post

Epost har mange svakheter som teknologi, som sårbarheten for spam, men på noen måter er den samtidig et av de mest vellykkete eksemplene på en desentralisert tjeneste på nettet, og en illustrasjon på fordelene slike tjenester har over sentraliserte sosiale medier som Facebook og Twitter.

Hvis du har en epostadresse hos Google, behøver ikke jeg også ha en adresse hos Google for å maile deg. Standarden er åpen slik at hvem som helst kan sette opp en mailserver. I praksis er det en del funksjonalitet rundt spambekjempelse som hever kravene til mailservere, men det er likevel et stort antall tilbydere å velge blant.

TheReboot skriver om hvordan sosiale medier burde fungere mer som e-post.

Svakhetene til epost, ut over sårbarheten for spam, handler om arbeidsflyten på mottakersiden. Epostklienter har sjelden noen god måte å håndtere mengden mailene som kommer inn, særlig når noen av disse skal følges opp på en eller annen måte, mens andre er mindre viktige. Én spennende tjeneste som prøver å gjøre noe med dette er hey.com.


Tilbake til teknologi og start.