Fairphone

Fairphone er et nederlandsk selskap som produserer mobiltelefoner ved mindre bruk av slaveri, barnearbeid og andre former for dårlige arbeidsforhold enn store produsenter som Apple, Samsung og Huawei, og som er designet slik at de skal kunne brukes i minst fem år.

Dette har forvirret teknologianmeldere, som har bygget karrieren sin på å snakke om hvor mange mm, GB, GHz, mAh osv det er mulig å presse inn i en mobiltelefon og ikke ser noe problem i å legge fem til ti tusen kroner på bordet annethvert år fordi en komponent har gått i stykker i den gamle mobilen. Hvem har ikke råd til det, liksom?


Tilbake til teknologi og start.