Fødiverset

Fødiverset (the fediverse) er nettverket av desentraliserte sosiale medier som blant annet Mastodon inngår i. Fødiverset bygger på åpne protokoller som ActivityPub som gjør at alle nodene i nettverket i utgangspunktet kan utveksle data med hverandre. Dette kan også gå på tvers av ulike typer tjenester. En mikrobloggtjeneste som Mastodon kan utveksle data med en bildedelingstjeneste som Pixelfed.


Tilbake til teknologi og start.