Gemini

En Gopher-inspirert protokoll som har som mål å forenkle webben til en platform bygget opp rundt markup og linker.

Denne videoen forklarer noen av tankene bak dette, og hvordan dette er en del av ideen om det lille nettet.

Gir det egentlig mening å sette opp en helt ny protokoll for å løse problemene med HTTP?

Den enkle designfilosofien bak Gemini overlapper delvis med Brutalist Web Design, en webdesignfilosofi hvor innholdet trår klarere frem, med bare forsiktig hjelp fra kreative visuelle elementer. Når du skal lage et nettsted, start med svart tekst på hvit bakgrunn, og bruk styling kun for å løse helt bestemte problemer med siden din. Gemini fremstår som en mer puristisk utgave av dette. Her kan du ikke bruke andre designelementer enn tekst, linker osv.

For meg fremstår Gemini for øyeblikket som et artig men uviktig sidespor.


Tilbake til teknologi og start.