Hypertekst

Hypertekst var et ambisiøst fagfelt i 1980-årene som slo gjennom i 1990-årene, men i en mer primitiv utgave som manglet mye av funksjonaliteten pionerene tok for gitt: World Wide Web. Claire L. Evans forteller i Broad Band om hvor lite entusiasme Tim Berners-Lee ble møtt med da han presenterte WWW på en hypertekstkonferanse i Texas i 1991. Det han presenterte var mye enklere enn det resten av hypertekstmiljøet hadde utviklet. Mange fikk ikke med seg presentasjonen hans. Andre trakk på skuldrene.

Fordelen WWW hadde var at den var global og bygget på internett. Tidligere hypertekstprosjekter var lokale, og levde for eksempel i en database på harddisken din. Derfor kunne WWW eksplodere på kort tid og revolusjonere verden. Men funksjonelt sett stod webben langt tilbake for forgjengerne, og vi har egentlig aldri fått tilbake det vi mistet den gangen.

Tidlige hypertekstprosjekter: Microcosm, Intermedia, Aquanet, NoteCards, VIKI, Link Servic og Symbolics Document Examiner.

Denne digitale hagen er et hypertekstprosjekt.


Tilbake til teknologi og start.