Matteødeleggelsesvåpen

Matteødeleggelsesvåpen beskrives i boka Weapons of Math Destruction av Cathy O’Neil som algoritmer med tre egenskaper: 1.


Tilbake til teknologi og start.