Open Street Map

OpenStreetMap (OSM) er en Wikipedia-lignende karttjeneste som nå får mye oppmerksomhet fra teknologigiganter fordi de ser at det er det eneste reelle alternativet til tungrodde Google Maps. Facebook, Apple, Amazon og Microsoft har alle gått sammen om å satse på OpenStreetMap, i et forsøk på å undergrave verdien av Googles proprietære data med et åpent alternativ.

Selv bruker jeg mest Google Maps, jeg savner muligheten for å finne steder i mer abstrakt forstand i OSM, for eksempel å kunne søke etter en butikk. Men etter at Google begynte å anbefale meg å kjøre Uber har jeg iallfall begynt å drømme om en vei bort. Kanskje blir OSM et godt alternativ snart? Og muren rundt Google Maps slår kanskje sprekker.


Tilbake til teknologi og start.