Sunday, January 25, 2009

Emergency Broadcast Network

What is this?! I almost don't want to know.

Labels: ,

2 Comments:

At 28 January, 2009 15:58 , Blogger Ronny K said...

Disse videoene inneholdt mye mer enn 256 ord. Jeg vil ha penga tilbake.

Takk.

 
At 28 January, 2009 19:14 , Blogger Bjørn Stærk said...

"Jeg vil ha penga tilbake."

Ja, bare send kvitteringen. ;)

 

Post a Comment

<< Home