Thursday, August 20, 2009

Senterpartiet - norske bønder først

Ny partivurdering i blåbloggen på dagbladet.no: Senterpartiet - norske bønder først.
Av alle våre relevante partier er det Senterpartiet jeg har mest fordommer mot. La meg bare lufte disse fordommene med en gang: Det er på grunn av landbrukspolitikken, som sier at vi skal beskytte norske bønder med subsidier og tollmurer slik at de slipper å konkurrere med bønder i fattige land.

Denne politikken sier at det er viktigere å gjøre bøndene i et av verdens rikeste land enda rikere, enn det er å gi verdens fattige en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Dette provoserer meg.

Jeg er klar over at hverken Senterpartiet eller Norge er alene om denne politikken, og at fra deres perspektiv gjør de ikke noe umoralsk: Når du hindrer noen fra et fattig land i å selge mat til Norge så gjør du dem egentlig en tjeneste. Og om samvittigheten tynger, kan en jo bare øke bistandsbudsjettene.

Men la oss snu på det, og spørre hva en norsk bonde ville foretrekke, om det var vi som var fattige: Innpass i et nytt utenlandsk marked, eller bistandsmidler til den norske stat, som de selv neppe ser noe til?
Les resten, og se også Mihoes Senterparti-vurdering.

Labels:

2 Comments:

At 21 August, 2009 20:40 , Blogger Konrad said...

Jeg tror du gjør det litt for enkelt når du sier at norske tollmurer stenger ulandene ute fra norsk matmarked. Såvidt jeg har forstått er det norske matmarkedet særlig åpent for varer fra fattige land bl.a. fordi disse ikke konkurrerer med norskproduserte varer. EU har f.eks. egen produksjon banan og sukker, noe Norge ikke har slik at vi kan importere disse billigst mulig, f.eks. fra Honduras og Brasil.

 
At 25 August, 2009 00:16 , Blogger HH said...

Er det dei norske bøndene som skal redda verdas fattige?
Kvifor ikkje heller dei norske IT-konsulentane? Du kan jo prøva å finna ut kven av desse gruppene som tener best.

I ei verd med stadig fleire folk, bør me alle kjenna oss moralsk forplikta til å produsera vår eigen mat. Me bør utnytta reine fjellområde til beite t.d. Me må ta vare på kunnskapen. her er eit vell av grunnar til å halda oppe landbruksproduksjonen.

Eg utfordrar deg: Kva gjer du for verdas fattige? Du, personleg.

 

Post a Comment

<< Home