Saturday, October 24, 2009

FrP som personvernparti

Via Liberaleren: Siv Jensen markerte seg klart for personvernet i landsstyremøtetalen i dag, med motstand mot både offentlige skattelister og EU's datalagringsdirektiv. Se 37:23 – 41:53, men resten av talen er også interessant. Dette er den siden av FrP jeg liker - partiet som har som hovedmål avbyråkratisere Norge, og bare nevner skumle asylsøkere sånn i forbifarten. Mer av dette.

Associated Press skrev forøvrig om skattelistene i går, og kaller det "Norwegians' way of keeping up with the Johansens".

Jeg forstår ikke hvordan noen kan se på måten skattelistene har blitt brukt denne uka og ærlig si at dette er viktig for demokratiet. Det hender sikkert at mediene bruker skattelistene til noe fornuftig. Og kanskje hadde offentlige skattelister en verdi den gangen det krevde litt innsats å få tak i tallene, og hvem som helst ikke kunne leke med det på nettet.

Hvis det var mulig å gå tilbake til slik det var, ville det kanskje vært greit. Men mediene gjør det klart hvert eneste år at vi enten må ha totalt offentlige skattelister med Facebook-integrasjon, eller ingen offentliggjøring i det hele tatt. Det finnes visstnok ingen mellomløsning, hvor dataene er offentlige men brukes forsvarlig. Da er valget lett: Avskaffe skattelistene helt.

Offentlige skattelister er muligens et nyttig verktøy, men det er isåfall et verktøy mediene har misbrukt ved å gjøre privatlivet vårt til underholdning. De fortjener å miste det.

Labels:

2 Comments:

At 26 October, 2009 07:53 , Blogger Esquil said...

her er jeg helt enig med deg. det blir feil slik det er nå.

... og taxisjåførene i oslo fortjener å miste retten til å kjøre i kollektivfelt.

 
At 28 October, 2009 01:35 , Anonymous Sprudlum said...

Såvidt jeg vet var den opprinnelige begrunnelsen for offentliggjøring av skattelistene at enhver skulle kunne kontrollere at innbyggerne betalte skatt, og at ingen slapp unna. Slik ble det en viss kontroll med eventuell korrupsjon og bestikkelser.

Hemmelighold av skattelistene gir meg en ubehagelig følelse, og jeg kan ikke se at et regime som alle er underlagt, skal være forbeholdt innsyn for noen autoriserte.

På den annen side er dagens 'nysgjerrigperpraksis' lite tiltalende. Jeg ser for meg at en løsning kan være å offentliggjøre selve skattelistene, altså hva som er betalt i skatt, og la resten være underlagt restriksjoner.

Uinteressant for de fleste antagelig, å bruke internettid på å finne ut hva naboen betalte inn til kemneren. Så får pressen bruke tid, hvis de finner grunn til det.

 

Post a Comment

<< Home