Wednesday, October 28, 2009

Væ deg Bergen, du fule Sodoma og Gomorra søster

Det jeg husker av "dansketiden" fra historieundervisningen på skolen er et stort hull vi mer eller mindre hoppet over. Siden har jeg ikke gjort noe særlig for å fylle dette hullet. Jeg har derfor lite forhold til personene og begivenhetene i For Norge, kjempers fødeland av Øystein Rian.

Rian bruker 12 personer som levde mellom 1500 og 1800 for å belyse forholdet mellom Norge og Danmark. Mange av dem var mennesker som levde i skjæringspunktet mellom makt og folk - prester som måtte kreve inn tienden fra knivkjempende bønder, og embetsmenn som tjente godt på å manipulere et korrupt og autoritært system.

De mest interessante portrettene er av Kristian Lofthus og Hans Nielsen Hauge. Lofthus var den egenrådige bonden som i 1786 reiste til København for å klage på urettferdige skatter og reguleringer. Det ble noe som nærmet seg en folkereisning av det, og Lofthus ble satt i fengsel på livstid.

Hans Nielsen Hauge var vekkelsespredikanten som forsøkte å gjøre Norge til en glad-pietistisk gründernasjon. Han vandret fra bygd til bygd mellom 1797 og 1804, og sparket i gang legmannsbevegelser og lokalt næringsliv, før han ble knekt av langvarige rettsprosesser.

Rian beveger seg fort gjennom århundrene, men portrettene er godt valgt ut. Jeg liker den biografiske tilnærmingen til historie. Så får det heller være at dette ikke er representative personer, bare folk som etterlot seg nok spor til at ettertiden kan beskrive livet deres.

Labels:

2 Comments:

At 29 October, 2009 13:47 , Blogger Konrad said...

Hvor er det hærlige sitatet i tittelen fra?

 
At 29 October, 2009 17:11 , Blogger Bjørn Stærk said...

Dagboka til Absalon Pederssøn Beyer, en prest på 1500-tallet.

Han var forresten mannen til Anne Pedersdotter, som ble brent som heks, og som filmen Vredens Dag som jeg skrev om forleden er løst basert på.

 

Post a Comment

<< Home