Saturday, November 14, 2009

Slipp skoledataene fri

Nettavisen har analysert de nasjonale prøvene og funnet ut at private skoler gjør det best i engelsk.

Det er morsomt å se leserkommentarene: Jammen, det er ikke så enkelt allikevel, fordi ..

Selvsagt er det ikke så enkelt. Det er derfor man trenger å offentliggjøre denne typen data, slik at vi kan analysere dem, og finne ut hva det er som skiller de gode skolene fra de dårlige. Hva er det de beste gjør riktig? Er dette noe resten kan etterligne?

Tilhengere av offentlig skolemonopol kan ikke både påstå at dette er den beste løsningen, og samtidig forsøke å hemmeligholde alle tall som kan brukes til å vurdere påstanden.

Selv tror jeg ikke skoler blir bedre fordi de er private. Men hvis vi skal lære oss hvordan man skal drive gode skoler - for vi er ikke akkurat der ennå - så trenger vi skoler som har frihet til å eksperimentere. Så kan vi vurdere resultatene, og de dårlige skolene kan lære av de gode.

Private skoler er en naturlig del av dette, og frihet til å velge. Men viktigst av alt er å offentliggjøre data om tilstanden på hver enkelt skole. Det virker ganske lite troverdig når noen sier: "Dette er best! Stol på oss! Men vi vil ikke fortelle deg hvordan vi vet at det er slik. Du kunne jo misforstå tallene."

Hypotese: Offentlig skole er best. Flott, så legg ut alle tallene, og la foreldre velge fritt. Stemmer hypotesen er det ingenting å frykte.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home