Bjørn Stærk

Foredrag

Bjørn Stærk

Ønsker du et foredrag utenom det vanlige? Mine foredrag er ment å engasjere og provosere, og hjelpe tilhøreren til å tenke klarere om vanskelige spørsmål.

Send meg en e-post på bjoern.staerk@gmail.com eller ring meg på 98 25 78 59.

Jeg er spaltist i Aftenposten og Morgenbladet, hvor jeg skriver jevnlig om klimapolitikk, innvandring, ateisme, kristendom og ytringsfrihet. Jeg har også skrevet bøkene Å sette verden i brann – En ateist skriver om Jesus (2016) og Ytringsfrihet – Pro et contra (2013).

Mine foredrag

Synd for ateister

Kan vi som ikke tror på Gud bruke synd til å forklare lidelse? Finnes det en sekulær frelse? Mange av oss har glemt betydningen av kristne ord som synd, anger, nåde og frelse, men de ligger fortsatt i bakhodene våre og styrer hvordan vi tenker. Foredraget tar deg med inn i en del av den kristne kulturarven vi ikke snakker så mye om lenger. Hvilke deler av denne arven bør vi forkaste, og hvilke deler bør vi ta med oss videre i en sekulær utgave?

Dette foredraget har blitt holdt for både kristne og ateister med stor suksess. Foredraget bygger på boka Å sette verden i brann, som har fått god kritikk fra både kristne og humanister. Eskil Skjeldal skriver i Vårt Land at "det er sensasjonelt at en ateist kan forklare kristentroens logikk bedre enn selv den mest skolerte teolog". Tor Edvin Dahl skriver i Humanist at den "er minst av alt et oppgjør med religion og kristendom, det er tvert imot innledningen til en samtale, med utveksling av tanker og ideer".

GDPR: Personvern i knyttneveform

I mai 2018 trer den nye personvernforordningen GDPR i kraft i Norge og EU. Hva innebærer den for oss som bruker nettet? Kommer ting til å endre seg, eller vil loven bli ignorert som mange tidligere personvernlover? Og hva er egentlig poenget med personvern? Dette foredraget er en lettfattelig innføring i GDPR og personvernspørsmålet. Jeg gjør bruk av mine egne erfaringer fra IT-bransjen til å vise hvorfor det er på tide at politikere og forbrukere får et mer kritisk forhold til teknologien de bruker og hva den gjør med privatlivet deres.

Å ta det grønne skiftet på alvor

Nordmenn mener klimaendringene er et problem, men har bygget samfunnet vårt på å forårsake dem. Vi setter ambisiøse klimamål som vi ikke følger. Er det mulig for et rikt oljeland å si farvel til oljealderen? Er velgerne villige til å betale regningen for et ekte grønt skifte? Betyr utviklingen innen fornybar energi og grønn teknologi at oljeeventyret er over?

Foredraget tar deg med inn i selvmotsigelsene i det norske klimaselvbildet og den norske klimapolitikken, og forsøker å finne en vei ut av floken.

Farlige ytringer

Alle liker ordet ytringsfrihet, men ytringsfrihet i praksis er mørkere og vanskeligere. I blant er det de som lyver og hater som vinner debatten. Burde de vært stengt ute, eller burde vi ønske alle meninger velkommen? Foredraget bruker tankeeksperimenter til å vise at ytringsfrihet ikke bare er en lovparagraf, men også noe kulturelt som vi kan kalle ytringsvennlighet. Vi må være realistiske om hva ytringsfriheten kan brukes til, og hva som kan gå galt.

Foredraget bygger på boka Ytringsfrihet - Pro et contra. Lars Gauden-Kolbeinstveit skriver om boka at "i likhet med John Stuart Mill og hans berømte bok On liberty (1859) har Stærk skrevet om ytringsfrihet på en måte som alle kan forstå. Ytringsfrihet er en pamflett for folk flest, men også for eliten som ofte roter seg vekk i diskusjoner ytringsfrihetens teoretiske og juridiske spissfindigheter."

Innvandringskritikk uten hat

Norge opplever en periode med høy innvandring som kommer til å endre oss for alltid. Mange er bekymret, og økonomer og samfunnsforskere gir dem delvis rett i at det finnes ting å være bekymret for. Men er det mulig å ta disse utfordringene alvorlig uten å gi seg over til fremmedfrykt, islamhat og nasjonalisme? Klarer vi å bygge en ny norsk identitet som gjør plass til innvandrerne og etterkommerne deres?

Interessert?

Prisen for et foredrag på ca 45 minutter er 5000,-. Jeg bor i Oslo, men tar gjerne turen til andre steder. Send meg en e-post på bjoern.staerk@gmail.com eller ring meg på 98 25 78 59.

Tilbakemeldinger

"Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag, er veldig fornøyde med foredraget Stærk holdt for oss, «Synd for ateister». Vi synes foredraget var spennende og morsomt, og at Stærk ga en tydelig og fokusert fremstilling av temaet. Vi satte spesielt pris på at han fenget alle tilhørerne, uavhengig av livssyn."

- Elisabeth Hals, Human-Etisk Forbund