Monthly Archives: September 2009

40′s movies marathon – part 27

The Glass Key (1942, USA) – I’m not sure what’s happening here. There are various corrupt officials and/or gangsters scheming against and murdering each other. And there’s an election, and everybody is a candidate. I like it. It’s perfect. I especially enjoyed the relationship between Alan Ladd, the cool second-in-command of the relatively good guy, and a sadistic thug who keeps wanting to beat him up. Watched it all.

Jungle Book (1942, USA) – It’s brave to make the Jungle Book without the necessary special effects technology. The Korda brothers successfully portrayed fairy tale magic in The Thief of Bagdad, but their animal effects are just silly. When Shere Khan attacks Mowgli’s father, you can see that it’s just a Hobbes-like toy tiger thrown at him. Watched: 14 minutes.

Yankee Doodle Dandy (1942, USA) – James Cagney is the perfect patriot. Born with a flag in his hand, he goes through life as a harmless entertainer. And then he gets to tell it all to the OMG The President! It’s interesting that the movie is faithful to Roosevelt’s paralysis: He’s portrayed sitting, not even rising to shake Cagney’s hand, even though the viewers would have thought he could walk. Watched: 25 minutes, then fast forwarded to see the patriotic musical numbers, which are sickening.

The Falcon Takes Over (1942, USA) – Cheap and ugly. Watched: 5 minutes.

The Spoilers (1942, USA) – John Wayne, Randolph Scott and Marlene Dietrich display entrepreneurial spirit in Alaska. Watched: 17 minutes.

Inn i skjærgården hjemme og takke tyskerne for sist

Mannskapet ombord var unge folk, må være det. Denne båten som er skapt for fart og dristighet, krever menn som er i slekt med den selv. De minner vel mest om flygere, utsatt for omtrent samme psykiske og fysiske påkjenning: uke etter uke er de i beredskap av første grad, sover med klærne på, ferdig til å gå ut. Den dirrende hastigheten gjør det uråd noensinne å slappe av under fart; er det sjø, blir de dyvåte på et blunk. I jaget og sprøyten står det vesle mannskapet på dekket, i hvite gensere og stålhjelmer. De er utålmodige som skipet sitt, de er mennesker skapt for offensiv. De har ansiktene vendt framover. De omfatter båten sin med nidkjær lokalpatriotisme, og omtaler bekvemmelighetene på den øvrige norske marine (som sannelig ikke er overdådige) med hoderystende skepsis, de liker sine innsmett hvor det er utrolig at så mange mann kan sove, der er ikke til å være, bare til å hvile det aller nødvendigste. De vil brukes, brukes opp i denne desperate frihetskampen som nå er brutt løs i verden. Handling får de; men det de drømmer om er å gå – snart – med båtene sine, mange båter, inn i skjærgården hjemme og takke tyskerne for sist mellom øyer og skjær som de kjenner som lommen sin.

- Nordahl Grieg, Flagget

Betal oss engang i et fritt Norge

Det passet godt å lese Nordahl Grieg’s Flagget nå som jeg er midt oppi andre verdenskrig i filmmaratonet. Det er noe med å se alle disse filmene kronologisk som gjør historien levende. Fra mitt perspektiv har USA nettop gått med i krigen. Norge har vært okkupert i to år. Jødeutryddelsen er godt i gang.

Det er nettop denne perioden, de første årene av krigen, essayene i Flagget omhandler. Grieg var kommunisten og dikteren som ble med på gulltransporten etter 9. April, noe han beskriver slående her, og han tilbrakte resten av krigen blant norske sjøfolk og soldater i utlandet. I flere av tekstene følger han disse på oppdrag – med konvoier over Atlanterhavet, og i fly inn mot norskekysten.

Det var derfor helt naturlig at Grieg ble med på et bombetokt mot Berlin i 1943, hvor han ble drept. Det var en del av prosjektet med å oppleve krigen på nært hold, og da spesielt fra sjøfolkene og flygernes perspektiv. Tidligere samme år besøkte han norske flygere på Island. (Visste du forresten at Island ble invadert av de allierte, fordi de ønsket å forbli nøytrale? Jøss!)

Eksil-nordmennene Grieg møter ser på seg selv som heldige. For de befinner seg i utlandet, hvor de selv kan bidra til å frigjøre Norge. De slipper å sitte stille, ubevæpnet. Blikket er vendt fremover: I dag er vi på defensiven, men snart er det vår tur, snart skal vi hjem.

Dettane var stusslig

Når vi ikke hadde vakt i kjelleren, lå vi gjerne oppe i skogen. Det var alltid noe å se på: fly i angrep på krigsskip rett utenfor i den stille klare vårdagen, det var som en kamp mellom ørn og nise, bombemaskinen stupte ned og skipet jog til siden, stanset, skjøt fram igjen, og vass-søylene av bombene skjulte det nesten for øynene våre. Snart kom turen til oss på land, flyene gikk ned over skogen hvor vi lå, kastet brannbomber og skjøt med maskingevær på veier og stier; de var ute etter noe bestemt: i nabohuset her mellom trærne bodde den norske kongen. [Molde] ble bombet og tent i brann, på mangfoldige steder; flyene skjøt på enhver som prøvde å slokke. Så flammet alt, med den brennende kirken for siste gang kneisende opp over de små husenes ildebrann; ved dette synet av rødglødende rykende tilitetgjørelse overmannet følelsene en av våre gudbrandsdøler, og han tok sterkere i enn noengang før eller senere på turen: “Dettane var stusslig”, utbrøt han.

- Nordahl Grieg, Flagget

Ex libris

A month ago I found an ex libris bookplate – ie. “this book belongs to ..” – in an old, used book. It looked like this:

The text is in Norse, and is based on saying 58 in Håvamål. It means “rarely does sleeping man win victory”. I love it, both the literal and the metaphorical meaning. So I played around with the picture, and made this:

Ie. I saw something that I liked, (thank you mr Tischendorf, whoever you were!), and I made it my own. And then I had it sent to an online printer of stickers. I’m going to place this in all the books that I read from now on.

This is such a nerdy thing to do. It’s possibly even retarded. But I love that picture, (I may change the design later, but not the slogan). And I believe in doing retarded things, if they’re unusual.

It’s not original, though. Bookplates have a long tradition among bibliophiles. Perhaps it’s time to revive it?

At det vitterlig fantes enkelte bekker og elver i landet vårt

Flere tog med englendere var nå dradd oppover Raumadalen; en natt innskipet seks-syv hundre mann seg fra vår stasjon. De kom marsjerende ved midnatt og hadde bestilt toget sitt til kl. åtte om morgenen. Hele perrongen stod fullstablet av ammunisjonskasser. Da jeg visste at vi ble bombet allerede klokken fem, besvor jeg den engelske majoren om å komme av gårde før. Jeg viste ham jernbanevognene som stod borte i halvmørket og sa at der borte har vi det dyrebareste som landet eier, og han mumlet at han ville ikke for noen pris skade kongefamilien og de små prinsessene, og vi fikk faktisk ammunisjonskassene opp i et tog og vekk en halv time før bombeflyene kom. Disse troppene var prektig utstyrt; særlig vakte det min nysgjerrighet at de hadde noen berg av hvite bokser stablet opp på perrongen, påskrevet ordet “water”. Jeg tenkte at dette var muligens et nytt ukjent sprengstoff, og ba i et fortrolig øyeblikk en av offisere si meg hva det var. Det er vann, ferskt vann, drikkevann, “water”, forklarte han meg; de hadde brakt det med seg fra England. Fattigslig betraktet jeg landskapet rundt meg som bruste under vårløsningen; kanskje hadde disse englenderne hørt om at det vitterlig fantes enkelte bekker og elver i landet vårt, men sammen med andre rykter som gikk i denne tiden var nok også dette blitt betraktet med sunn skepsis.

- Nordahl Grieg, Flagget

Det var som han kjempet med Quisling, og han vant

Finansministeren, statsråd Torp, hadde den første krigsnatten klart å få gullet kjørt ut fra Oslo og det ble brakt i sikkerhet på Lillehammer. Da tyskerne nærmet seg ga Torp, i samråd med regjeringen, Haslund den mest utstrakte fullmakt til å få gullet av veien. Hele greia var i midlertid blitt låst inn i hvelvet i Norges Banks Lillehammeravdeling, og jerndøren var lukket med en innviklet overfallslås, hvis hemmelighet bare kjentes i Oslo. Haslund skulle nettop til å sende bud etter dynamitt da en av bankfolkene trakk ham til side. Mannen ville gjerne si at han hadde stått i Quisling-partiet, Nasjonal Samling, det var han ikke glad over, og kunne han ikke få lov til å prøve seg på overfallslåsen? Han hadde en gang sett den bli åpnet og hadde en sterk hukommelse. Han kastet jakken, og mens svetten silte nedover ansikten hans, sloss han i 2 timer med låsen, det var som han kjempet med Quisling, og han vant. Døren sprang opp, og de 1503 kassene ble kjørt til toget.

- Nordahl Grieg, Flagget

Heute die Welt, Morgens das Sonnensystem

By the time Robert Shea and Robert Anton Wilson published The Illuminatus! Trilogy in 1975, they had both been Illuminati operatives for almost a decade. Their fascination with the group began with the JFK assasination, which they learned was the work of the Illuminati, the secret order that had long been the real power behind most world governments.

Concerned that two drug freaks, helped only by paranoia and creative historiography, had discovered their secrets so easily, the Illuminati approached Shea and Wilson, and brainwashed them. They were assigned to work as agents within the counterculture, to prevent others from making the same discoveries.

The crowning achievement of Shea and Wilson’s psyops campaign was The Illuminatus! Trilogy. Based on the premise that all conspiracy theories are true, the effect of this satire was to discredit all conspiracy theories equally, including the true ones. It also served to distract those readers who were on the right track, by encouraging them to look for broader, deeper conspiracies that didn’t exist.

Shea and Wilson could thus safely hide the real truth of the Illuminati in plain sight, in a little noted passage in the book, knowing that it wouldn’t matter.

This is a brilliant piece of propaganda, and required reading for all our members, no matter how we feel about those Bavarian upstarts.

- E. Q.

(The above note fell out of my copy of this book when I got it. I don’t know what to make of it.)