AntiJihad Norge – de siste innleggene

Under følger en kopi av de siste innleggene som ble publisert på bloggen AntiJihad Norge, i ukene frem mot terrorangrepet 22. juli 2011, deriblant “Når er begeret fullt?” fra 18. juli, som oppfordret til drap på norske politifolk. Eldre innlegg finnes på The Internet Archive.

- Bjørn Stærk

NUPI: Multikulti har skylda

Last Update on: 24 July 2011 10:31:00

I et intervju med den russiske TV-kanalen Russia Today gir forsker Helge Lurås fra NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) uttrykk for synspunkter som ligger svært nær opp til det vi skrev i gårsdagens posting, nemlig at den egentlige skylden for hendelsene 22. juli 2011 ligger hos multikulturalistene. I korthet går dette ut på at de som er kritiske til innvandring ikke kommer til orde, at de blir overkjørt av en elite som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest, se video nedenfor.

Det er i grunnen ganske betegnende for situasjonen, og bekrefter egentlig riktigheten av det vi selv skrev og det Lurås sier, at nordmenn må gå til en RUSSISK TV-kanal for å høre denne innfallsvinkelen i det hele tatt. På tross av at norske nyhetsmedier ikke har snakket om annet enn denne saken siden den skjedde har vi ikke registrert at slike synspunkter er fremkommet der i det hele tatt. Det illustrerer egentlig bare hvor effektivt den islamofile PK-eliten kontrollerer media.

Det er nå også fremkommet at Breivik har lagt ut et svært omfattende manifest på internett. Her sier han blant annet at han har «mistet troen på en demokratisk kamp for å redde Europa fra islamisering». Vi skal ikke motsi ham på det, det er lenge siden det timeglasset rant ut. Man kan ikke som enkelte gjør i årevis skrike om at klokka er fem på tolv. Enten var den ikke det da man først sa det, eller så er nå langt over midnatt. Det er det siste som er tilfelle.

Breivik later imidlertid til å tro at man fortsatt kan redde Europa med andre midler, dvs udemokratiske og voldelige midler. Det like galt, og man redder i hvert fall ikke Europa ved kaldblodig å skyte forsvarsløs ungdom og barn som løper og svømmer for livet. Ved å gå til slike ytterligheter oppnår han ikke stort annet enn å stille seg selv i klasse med barnemorderne fra Beslan. Sannsynligvis vil han imidlertid oppnå å akselerere den prosessen han hevder han vil stoppe.

Manifestet antyder imidlertid også et svar på hvorfor han overga seg umiddelbart da sharia-gestapistene dukket opp i stedet for å ta opp kampen mot dem og hvis det var mulig tvinge dem til å skyte og drepe ham. Det kunne han for eksempel oppnådd ved å ta gisler. I manifestet antydes det at han har en bisarr ide om at han skal kunne rettferdiggjøre sine handlinger gjennom sitt forsvar i den rettsaken som vil følge. Dette er ren og skjær galskap. Uten sammenligning for øvrig, DEFINITIVT uten noen som helst sammenligning for øvrig, Geert Wilders ble frifunnet blant annet og ikke minst fordi han beviste at det han sa var sant, det er noe ganske annet enn hva Breivik forsøker å rettferdiggjøre.

Dessuten er domstolene også en del av det PK-etablissementet som Breivik sier han bekjemper, og selv om de ikke var det, selv om de var genuint uavhengige, hvilket det er lenge siden de var, ville de ikke kunne frifinne ham på et så sykt grunnlag som det han later til å tro.

Kilde:

Manifest spres på internett

Nettavisen 23. juli 2011

Mer demokrati?

Last Update on: 23 July 2011 19:01:00

Gårsdagens omtale av og kommentar til hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya var nokså kortfattet. Det var to grunner til det. For det første var situasjonen på det tidspunkt i høyeste grad uavklart. Nå vil vi slett ikke påstå at den i dag er avklart, men den er i det minste noe mindre uavklart. For det andre, når såpass mange mennesker har mistet livet som det det var snakk om allerede i går kveld (15 – 20) er det all mulig grunn til ikke å komme med uoverveide spontane kommentarer.

Det synes nå å være rimelig klart at muslimer ikke hadde noen befatning med angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Egentlig burde vel dette ha vært klart på et forholdsvis tidlig tidspunkt. Muslimer er riktignok troende til å angripe et mål som Regjeringskvartalet uansett hvor islamofil regjeringen måtte være. Men hvorfor i all verden skulle muslimer angripe AUF, den kanskje mest islamofile ungdomsorganisasjonen som finnes i Norge? Så irrasjonelle er selv ikke muslimer. Et kombinert angrep på Regjeringskvartalet og f eks FrP ungdom, SIAN el lign ville ha luktet islam lang vei, men et kombinert angrep på Regjeringskvartalet og AUF lukter ikke islam i det hele tatt.

Hva det lukter trenger man i og for seg ikke spekulere så mye i siden en person er pågrepet og hans bakgrunn i det minste er delvis kjent. Det dreier seg åpenbart om en person som ser på den sittende regjering og dens største parti som landsforrædere. Det er et syn vi deler, men dermed er det ikke sagt at vi støtter denne måten å gi uttrykk for det synet på. Men skal man forsøke seg på en aldri så liten analyse av hva som ledet til disse begivenhetene er det to av kommentarene fra Ministerpresident Jens Stoltenberg som kan være verdt å merke seg. Den ene er når han sier at vi skal møte denne aksjonen med ”mer demokrati”.

Javel.

Betyr det i så fall også mer ytringsfrihet? Eller sagt på en annen måte:

Ville det som skjedde 22. juli ha skjedd hvis det hadde vært mulig å debattere innvandring, multikulturalisme, islam og islamisering uten at de som ikke har de ”riktige” meningene blir stemplet og brennemerket som rasister og nazister?

Ville det som skjedde 22. juli ha skjedd hvis det hadde vært mulig å debattere innvandring, multikulturalisme, islam og islamisering uten at de som ikke har de ”riktige” meningene blir stigmatisert, trakassert, truet på livet, risikerer å miste jobben eller få karrieren ødelagt?

Vi tror faktisk ikke det. Det islamkritiske miljøet i Norge har utvist en ekstrem tålmodighet med å finne seg i sensur, trakassering, diskriminering og trusler, både fra muslimer og fra de kretser som ble angrepet i går. Det er vår uærbødige påstand at uten denne sensuren, trakasseringen og diskrimineringen og uten disse truslene ville det som skjedde 22. juli aldri ha skjedd. Før eller senere måtte det vel renne over for en eller annen, flere har advart mot og forutsagt det. Det selvsagt ingen kunne forutsi var at det skulle skje på en så brutal og blodig måte. Den beste medisinen mot flere slike aksjoner er å legitimere kritikk både av islam og av den innvandringspolitikk som sittende regjeringer har ført i flere tiår, UTEN at det resulterer i represalier mot dem som ikke deler Regjeringens og AUFs syn på dette.

Når norske kvinner voldtas får vi gjerne høre at de selv må ta ”sin del av skylden” for det som skjer, og når det skjer muslimske terroraksjoner i Vesten får vi gjerne høre at Vesten også må ta ”sin del av skylden” for det. Vel, i så fall var det kanskje en tanke at organisasjoner som Human Etisk Forbund, SOS Rasisme, Antirasistisk Senter m fl også tar ”sin del av skylden” for 22. juli.

Stoltenberg sa også noe annet som kan være verdt å knytte noen kommentarer til. Han beskrev det som verdifullt at unge politisk engasjerte mennesker kan møtes til samvær og debatt, uten frykt, uten sikkerhet og uten politi. Det er vi i og for seg enige i, men det er en luksus som bare har vært forbeholdt de kretser som har de ”riktige” meningene. Spør Jan Heian fra Norgesdemokratene som ble angrepet en rekke ganger, spør Demokratene, eller spør FrP-ere fra FØR FrP ble en del av det samme forræderiet som AUF. Og sist men ikke minst spør Sverigedemokratene eller spør Geert Wilders. Når Stoltenberg nå mener vi har eller frykter vi vil miste noe ”verdifullt” er det bare en ting å si til det: Velkommen i klubben!

Til slutt er det også et annet aspekt ved disse hendelsene som kan være verdt noen kommentarer. Den gjelder hjelpemannskapene, dvs ambulansemannskaper og leger og sykepleiere på akuttmottak. Uansett hvilken politisk oppfatning man måtte ha er dette en gruppe som fortjener den aller største beundring og respekt for den jobben de har gjort det siste døgnet. De er selvsagt vant til å se blod, lemlestelse, lidelse og død og de har spesiell opplæring og trening for å kunne håndtere slike situasjoner. Men også de er mennesker, det er en grense for hva de tåler, for hvor lenge de kan skyve menneskelige reaksjoner til side og fokusere på den jobben de skal gjøre. Også de trenger gjerne å snakke med noen, noen å betro seg til og noen å gråte hos. De ble også stigmatisert og kollektivt beskyldt for rasisme i forbindelse med den såkalte ambulansesaken fra Sofienberg-parken. Beskyldningene kom fra de samme krefter og kretser som ble angrepet 22. juli, og har i ettertid vist seg å være fullstendig grunnløse.

Oslo og Utøya

Last Update on: 22 July 2011 23:22:00

Det kan vel ikke være mange som nå ikke har fått med seg at det i dag skjedde to hendelser, den ene i Oslo den andre på Utøya, hendelser som mediene omtaler som terroraksjoner. Om det er en korrekt betegnelse kan imidlertid diskuteres. Nå finnes det ikke noen internasjonalt anerkjent definisjon på terrorisme, men en ikke uvanlig definisjon er at det er aksjoner med sikte på å drepe eller lemleste tilfeldige uskyldige sivile. At målene var sivile er det for så vidt riktig, men tilfeldige var de åpenbart ikke. Verken regjeringskvartalet eller ungdomsleiren til landets tradisjonelt største parti er tilfeldige mål. Som en rekke kommentatorer har påpekt er dette et angrep på det offisielle politiske Norge. Slik kan det sies, men man kan også kalle det et angrep på den politiske elite i Norge, på den politisk KORREKTE elite i Norge. Hvis det er muslimer som angriper den politisk korrekte elite i Norge ligger uttrykket å ”skyte seg selv i foten” snublende nær.

Flere såkalte terroreksperter har kommet med en del antydninger om hvem som kan tenkes å stå bak dette. De er imidlertid forsiktige, noe de neppe kan kritiseres for, her er det nemlig langt flere ukjente enn ligninger. Såkalte ”islamister” nevnes fra flere hold, og Al Qaida blir også nevnt. På dette tidspunkt kan ingenting utelukkes. Gjennom vår deltakelse i Afghanistan er vi i krig med Al Qaida og at de vil slå tilbake på norsk jord på denne måten kan selvsagt ikke utelukkes. Forholdet er imidlertid det at Norge er ikke bare i krig med Al Qaida, vi er i krig FOR Al Qaida også, gjennom vår deltakelse i Libya. Og Gadaffi er troende til det meste. Gjennom vår innblanding på steder vi ikke har noe gjøre er vi med andre ord potensielt i muslimsk kryssild.

Videre kan media fortelle at mannen som er pågrepet for skytingen på Utøya skal være norsk. Ellers er det svært sparsomt med opplysninger om hvem denne mannen er. Hvis han virkelig er ikke bare såkalt ”norsk”, men etnisk norsk er det hele er en smule mystisk for å si det forsiktig. Foreløpig kan man i grunnen ikke gjøre stort annet enn å avvente mer informasjon.

Sharia på fremmarsj

Last Update on: 22 July 2011 07:34:00

Fra før vet vi at italienske sykehus har opplevd å få inn muslimske pasienter som har vært offer for amputasjonsstraff i henhold til sharia, dvs de har fått avkappet hender, armer eller ben. Og fra Frankrike kjenner vi til flere tilfeller av henrettelse ved steining etter sharia, eller forsøk på sådanne, gjennomført av selvbestaltede domstoler og bødler. Nå er tydeligvis turen kommet til Australia når det gjelder å ta i bruk straffemetodene som foreskrives i sharia. I tilfellet fra Australia er de en av de ”mildere” straffemetodene som er blitt tatt i bruk, nærmere bestemt pisking. En 31 år gammel elektriker fra Sydney, og nylig konvertitt til islam, opplevde midt på natten at fire skjeggete skadedyr trengte seg inn på soverommet hans. Tre av mennene holdt ham fast i sengen mens den fjerde slo løs på ham i en halv time med en kabelstump. Det skal ha vært straff for at han hadde drukket alkohol.

Mannen, som ble stygt, men åpenbart ikke livstruende kvestet anmeldte forholdet til politiet. Senere har han imidlertid tydeligvis fått kalde føtter, sannsynligvis som en følge av trusler, og vil ikke samarbeide videre med politiet om å oppklare saken og få gjerningsmennene tiltalt og straffet.

Hva vi vil oppleve først i Norge, pisking, amputasjoner eller steining er vanskelig å si, men det som ikke er vanskelig å si er at vi vil få se det alt sammen, mange nålevende nordmenn vil oppleve det i sin levetid. Man kan faktisk ikke se bort fra muligheten for at det allerede har skjedd. Det vi derimot kan se bort fra er muligheten for at vi ville ha fått høre om det i det hele tatt om det hadde skjedd, så sant det sto i myndighetenes og MSM sin makt å holde noe slikt skjult. Amputasjoner og pisking er det ikke særlig vanskelig å skjule gjennom trusler mot offeret, slik vi nå ser i Australia. Steining hvor liv går tapt kan det være litt verre med, men det er utrolig hva som kan feies under teppet når alt fra politiske myndigheter via sharia-gestapister til journalister i MSM er enige om å holde det skjult.

Det hører også med til denne historien at disse straffemetodene er på full fart inn i diverse muslimske land i takt med radikaliseringen av skadedyrene. Det gjelder blant annet Nigeria og Indonesia. Det er også åpenbart noe som vil følge i kjølvannet av de islamske revolusjonene i land som Tunis og Egypt. Og sist men ikke minst, det er gjeninnføring av pisking, amputasjoner og steining de norske flyene bomber for i Libya.

Kilde:

Sydney man Lashed 40 times under Sharia Law

7 News 18. July 2011 via Veritas Universalis

Mot et valg mellom katastrofer

Last Update on: 20 July 2011 07:19:00

Da det i midten av juni 2011 ble kjent at den tidligere Massachussets-guvernøren Mitt Romney (64) hadde større oppslutning enn Barack Obama på en meningsmåling, skjøt diskusjonen om Romneys mormonisme ytterligere fart. I den samme undersøkelsen, som er utført av Quinnipac University, kom det nemlig fram at amerikanerne bare ville være mer ukomfortable med en muslim eller ateist i Det hvite hus. 36 prosent ville være ukomfortable med en mormon som president, mens hele 59 prosent sa at de ville være ukomfortable med en muslimsk president. Det har tydeligvis gått amerikanerne hus forbi at de allerede har en muslimsk president. Men det er kanskje ikke så rart. Det er nok en kjerne av sannhet i noe som en gang ble sagt i et underholdningsprogram på TV2: ”Er du 100 % amerikansk er du 99 % idiot”. I denne sammenheng er imidlertid det en digresjon. Helt siden USA valgte sin første muslimske president i 2008 har det som måtte finnes av anti-islmister i USA, og det er ikke mange, satt sitt håp til at man skulle bli kvitt skadedyret ved neste korsvei, dvs ved presidentvalget i 2012. Det er mulig de klarer det, men hvis de bytter ham ut med Mitt Romney er det eneste de har oppnådd å erstatte en muslim med en islamofil ormeyngel av verst tenkbare skuffe.

Som nevnt ovenfor er Mitt Romney mormon. Mormonerne er ikke, gjentar IKKE, noe kristent trossamfunn, ikke i det hele tatt. Deres lære ligger så langt fra evangelisk kristendom at man ikke med sin aller beste vilje kan inkludere dem i den kristne leir av trosretninger. Og hva verre er, mormonerne er har gode kontakter med islamske ledere, så det blir ikke noen endring i utenrikspolitikken med en president som tilhörer en religiös kult som mormonerne.

Når det gjelder Romneys syn på islam og muslimer er det så politisk korrekt islamofilt som det tenkes kan. I følge Romney er islam en storartet religion og det store flertall muslimer er SÅ fredelige og ufarlige at det er formelig ikke måte på. Enten er mannen en komplett idiot, eller han tror de aller fleste andre er det, hvilket han i så fall har en god del rett i, i hvert fall når det gjelder hans egne landsmenn.

Hvem som skal være alternativet for evangeliske kristne som er misfornøyde med Romney, er ikke opplagt. Den tidligere sørstatsbaptistpastoren Mike Huckabee kastet inn håndkleet tidligere i år. I begynnelsen av juni var det samling for the Faith and Freedom Coalition i Washington. Dette er den nye sammenslutningen til den republikanske stemmesankeren Ralph Reed, som i sin tid var leder for Christian Coalition og en viktig alliert for George W. Bush. Tea Party-dronningen Michele Bachmann kom ifølge Religious News Service best fra det under konferansen i Washington. Hun avsluttet sågar talen med en to minutters bønn.

Om noen av disse kan eller vil utfordre Romney som republikansk presidentkandidat i 2012 gjenstår å se. USA har etter hvert fått tradisjon for at det er to eksemplarer personifisert udugelighet som står mot hverandre ved presidentvalg. Blir det Romney mot Obama får amerikanerne valget mellom å gjenvelge en muslim eller å erstatte ham med en særdeles islamofil ormeyngel – med andre ord et valg mellom to katastrofer til å etterfølge den katastrofen som Obamas første periode for lengst er blitt.

Kilder:

Amerikanere skeptisk til mormonsk president

Dagen 14 juni 2011

Mitt Romney: Jihadism is “not Islam”

JihadWatch 5 June 2009

Muslimsk ”bønn” i amerikanske skoler

Last Update on: 19 July 2011 17:16:00

Bildet nedenfor er ikke fra Saudi-Arabia. Det er ikke fra Iran eller Pakistan heller.

Bildet er fra Canada, nærmere bestemt fra et sted i nærheten av Toronto. Og hva verre er, det er fra en OFFENTLIG skole, dvs en skole som drives for kanadiske skattebatalere sine penger. Bildet viser blant annet en del muslimske jenter i såkalt ”bønn”. Det er selvsagt ikke bønn i noe som er i nærheten av hva folk fra siviliserte religioner legger i begrepet, men siden av saken skal vi la ligge her. Hovedpoenget her er at det sitter noen jenter på rekke bakerst som åpenbart ikke deltar i bønnen. Det er en ganske bestemt grunn til det, disse jentene har menstruasjon. I tråd med direkte befaling fra islams grunnlegger (måtte han råtne grisemøkk) skal de da ikke be. De nektes derfor å delta i denne sermonien. Nå burde de jo egentlig bare være glade for det, men akkurat her er det ”beside the point”. Hva slags ”religion” er det som nekter sine tilhengere å henvende seg i bønn til den guddom som forkynnes?

Svaret på det er selvsagt, som vi har sagt utallige ganger tidligere, det er ingen religion i det hele tatt. Det er en satanisk perverst dødskult, det er organisert faenskap forkledd som religion, det er noen 1400 år gamle løgner fra helvete, formidlet via epileptiske raljeringer fra en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver, torturist og slavehandler.

Dette er for øvrig ikke det eneste tilfellet hvor skadedyrene forsøker å bringe sine perverterte bønner inn i amerikanske skoler. Det rapporteres om et lignende tilfelle fra en skole i Minnesota. I årevis har det å få kristen bønn ut av offentlige amerikanske skoler vært en av de viktigste kampsakene for amerikanske såkalte ”human etikere” (les: terroristlakeier). Men når muslimsk såkalt ”bønn” nå er på vei inn i offentlige skoler er disse lavpannede slimålene påfallende tause.

Vi skal ikke påstå at noe slikt som dette ikke kunne skje i Norge, og med tid og stunder vil det utvilsomt det. Vi er imidlertid ikke kjent med at noe lignende har skjedd i noen norsk skole.

Kilder:

Meanwhile, at Valley Park Middle School

JihadWatch 13 July 2011

Charter school hosting Muslim prayer time

Liberty University 7 July 2011

Når er begeret fullt?

Last Update on: 18 July 2011 22:21:00

14 juli gikk en mann amok på toget mellom Bergen og Oslo. Han angrep og mishandlet minst fire personer, en kvinnelig og en mannlig konduktør og to passasjerer. I omtalen av saken i norske MSM blir mannen beskrevet som 39 år gammel. Det er selvfølgelig en særdeles viktig opplysning og stiller saken i et helt annet lys enn om han hadde vært 38 eller 40 år gammel. Mannens opphav og bakgrunn er derimot fullstendig uvesentlig så det tar man seg ikke bryderiet med å nevne en gang.

Men en av dem som var med på toget filmet hendelsen og tok kontakt med den svenske bloggen Politisk Inkorrekt. Det viser seg da, som man for så vidt kunne ha gjettet, at det dreier seg om et sotrør, et forbannet skadedyr, muslimsk spesialavfall. Men det skal vi altså ikke få vite.

Nå er det at slikt forties intet nytt. Det er tvert i mot svært gammelt. I 15 – 20 år har MSM ikke gjort stort annet enn å fore oss med løgner, fortielser, halve sannheter og desinformasjon. Dette har nå pågått så lenge og vært så omfattende at begeret er fullt, dvs det bør, må eller vil få konsekvenser. Den åpenbare konsekvens er at valg i Norge ikke lenger er å anse som legitime og gyldige. Flommen av løgner og fortielser, kombinert med trakasseringen av dem som forsøker å få frem sannheten, har vært så langvarig og så omfattende at den vanlige velger ikke har de ringeste forutsetninger for å gjøre et fornuftig valg.

Men er ikke valgene legitime er heller ikke Regjeringen legitim. Lovene som Stortinget vedtar er heller ikke legitime. Hvis myndighetene ikke er legitime er det imidlertid noe annet som blir legitimt. Det kan best illustreres ved å skru tiden tilbake til 1942 – 43. Da ble en norsk motstandsgruppe rullet opp i Majavatn i Nordland fylke. Folk fra det lokale lensmannskontoret deltok sammen med tyskerne i jakten på de norske motstandsfolkene som skjøt og drepte en lensmann og en lensmannsbetjent. Få, om noen, vil vel i dag stille spørsmålstegn ved deres rett til å skyte norske lensmannsfolk når disse gikk et illegitimt regime sitt ærend.

Regimet i dag er også illegitimt, det baserer seg på at befolkningen er pumpet full av løgner og fortielser i flere tiår. Bare etter hvert som hver enkelt selv får skadedyrene og spesialavfallet tett inn på livet begynner det å demre for dem. Et eksempel på det er voldtektsbølgen i Trondheim denne våren og sommeren. Men tjener norsk politi i dag et illegitimt regime må det være like legitimt for dagens motstandsfolk å skyte dem som det var for norske motstandsfolk å skyte lensmannsfolk ved Majavatn i 1942, vel og merke når de håndhever grunnlovstridige lover som tjener de fremmede okkupantenes interesser.

Både i Norge og andre vestlige land har anti-islamske bevegelser og organisasjoner lagt vekt på å opptre lovlig og bare med ikke-voldelige midler. Det er vanskelig å kritisere dem for det, det tilsvarer på sett og vis om noen hadde forsøkt ikke-voldelig motstand mot den tyske okkupasjonen. Det ville selvfølgelig ikke vært noe galt i det, problemet er bare det at hadde all motstand mot nazismen vært ikke-voldelig ville Hitlers etterfølgere ha regjert Europa i dag, og for all sin djevelskap er nazismen bare som blåbær å regne mot islam.

På hvilket tidspunkt desinformasjonen, som denne saken fra Bergensbanen er et godt eksempel på, har pågått så lenge og så intenst at myndighetene ikke lenger er å anse som lovlige og legitime, og at væpnet motstand og opprør blir en rett, for ikke å si en plikt, vil i siste instans være opp til den enkelte å avgjøre i forhold til sin egen samvittighet. De som måtte si, og mene, at nå er begeret fullt må selvsagt regne med å bli dømt, av illegitime domstoler etter illegitime lover, slik de over 20 norske motstandsfolkene som ble henrettet etter Majavatn ble dømt, av illegitime domstoler og etter illegitime lover. Historien har imidlertid gitt dem en annen dom.

Kilde:

Mann gikk amok på toget

Bergensavisen 14 juli 2011 via Politisk Inkorrekt

Ny voldtektshelg i Medina

Last Update on: 17 July 2011 21:15:00

For dem som ikke har fått det med seg tidligere har muslimene til hensikt å omdøpe Oslo til Medina.

- Danmark og Norge er de første målene for den islamske revolusjonen i Europa, sier Sheik Issam Amira fra “Det islamske befrielsespartiet”. Etter en revolusjon i Norge skal ikke hovedstaden hete Oslo, men Medina.

Vi kan like gjerne begynne å kalle byen ved det navn de bruker som eier, styrer og regjerer den først som sist. Helgen 16 – 17. juli 2011 var med andre ord en ny voldtektshelg i Medina. I følge bl a ABC Nyheter skjedde den ene voldtekten like utenfor Stortinget. Hvis man vil kan man jo velge å se noe symbolsk i at det skjedde en voldtekt så å si på trappa der hvor de holder til som er personlig kriminelt medskyldige i all djevelskap som de skadedyrene de importerer såkalt ”beriker” oss med.

Hvorvidt den som begikk akkurat denne voldtekten var bevisst på symbolikken vites ikke, men i så fall er det ikke første gang åstedet for denne form for muslimsk religionsutøvelse velges nettopp for symbolikkens skyld. Under kampene på det italienske fastland i forbindelse med den muslimske erobringen av Sicilia på 800-tallet fanget muslimene en del nonner. Hver kveld ble en av dem voldtatt på alteret i klosterets kapell. Det er nok bare et spørsmål om tid før noe lignende gjentar seg på alteret i Nidarosdomen.

Voldtekten foran Stortinget er litt spesiell på en annen måte også. Offeret har nemlig ikke meldt seg, men sharia-gestapistene har pågrepet en asylsøker i sakens anledning. De anmoder nå offeret om å melde seg.

– Det kan være at hun har vært så ruset at hun ikke har vært i stand til å ta vare på seg selv. Men får vi ikke tak i en fornærmet, så har vi heller ikke noen sak, sier vaktleder Sveinungsen ved Krimvakta til NTB.

Han trenger nok et aldri så lite sharia-kurs. Hva offeret måtte ha å si i en voldtektssak under sharia er revnende likegyldig. Etter muslimsk lov kan en mann bare dømmes hvis minst fire mannlige vitner kan bekrefte voldtekten. Offerets vitnemål teller ikke. Nå later det imidlertid til at det var en god del øyenvitner til det som skjedde utenfor Stortinget, så i så måte kan det tenkes at man har det vitnegrunnlag som skal til for å dømme mannen etter gjeldende lov (les: sharia). Det er imidlertid to mulige problemer i så måte. For det første må alle de fire mannlige vitnene være muslimer, vitnemål fra vantro kjøtere teller selvsagt ikke. Med tanke på skadedyrtettheten i Oslo …. unnskyld… Medina, er det slett ikke utenkelig at man har fire mannlige muslimske vitner. Om de er villig til å vitne mot en trosbror er selvsagt en annen sak. Det mest avgjørende er imidlertid kvinnens religiøse status. Hvis hun ikke er muslim har man ingen sak i det hele tatt, da er hun fritt vilt for alle skadedyr av hankjønn i henhold til Koranen 4:24. Nå er det jo ikke så mange muslimske kvinner som ferdes utendørs nattetid, så sjansen for at hun er muslim er vel nærmest å anse for null. Dermed har Sveinungsen på sett og vis rett likevel, man har ikke noen sak UANSETT.

Kilder:

”Oslo skal hete Medina”

Aftenposten 28. november 2005

Noen filmet voldtekt utenfor Stortinget

ABC Nyheter 17. juli 2011

Liberale, sekulære og ateistiske muslimer

Last Update on: 15 July 2011 23:17:00

De som følger litt med på islamdebatter på nettet og som besøker islamske og anti-islamske nettsteder vil formodentlig være kjent med at det i Norge finnes en organisasjon som kaller seg Opplyste muslimer. De har også et nettsted hvor de presenterer seg selv og sier litt om hva de hevder å stå for. Herunder finnes det også et manifest. Dette manifestet deler i grunnen disse påstått opplyste muslimene i tre kategorier som benevnes liberale muslimer, sekulære muslimer og muslimer som er ateister. Når det gjelder førstnevnte, dvs de såkalte liberale muslimene, sier manifestet følgende:

”Noen av oss er liberale muslimer. De mener at islam må integreres i demokratiet og fornyes slik at religionen kan hjelpe muslimene til å levere bidrag til samfunnet, oppfordre til integrering og identifisere seg med samfunnets verdier.”

Det høres jo lovende ut, men det mangler fullstendig substans. Med et slikt utgangspunkt ville man forvente at nettstedet også inneholdt stoff som beskriver hvordan dette skal skje. Man ville forvente at det imøtegikk den tolkning av islam som f eks Islamnet forfekter, påviste at denne er feil og at såkalt radikale muslimer har feiltolket islam. Man finner imidlertid ikke spor av noen av delene på deres nettsider. Forklaringen er selvfølgelig enkel. Som enhver som selv har tatt seg bryderiet med å sette seg inn i islams lære vil vite, det de såkalte ”liberale” muslimene drømmer – eller lyver – om er plakat umulig. Den tolkning av islam som Islamnet, Det muslimske brorskap og Al Qaida forfekter er ikke bare den mest naturlige, det er den eneste mulige som er logisk konsistent.

Disse såkalte ”liberale” muslimene er dermed på sett og vis noen av de farligste muslimene som finnes. De bidrar nemlig til å opprettholde løgnen og myten om at islam kan omtolkes og moderniseres, og forhindrer eller forsinker dermed den totale mobilisering mot djevelskapen som før eller senere både må og vil komme. Deres bidrag i så måte kan være tungen på vektskålen som medfører at denne totale mobiliseringen kommer så sent at det vil være FOR sent. Noe grunnlag for samarbeide med disse såkalt ”liberale” muslimene finnes det med andre ord IKKE, OVERHODET ikke, for anti-islamister. Det eneste tilbud og budskap som er verdt å sende dem er at de må avsverge islam fullstendig, totalt og betingelseløst.

Den andre gruppen kaller seg sekulære muslimer og i manifestet sies det følgende om hva de står for:

Religionen spiller liten eller ingen rolle i deres liv, men de er likevel stolte av islam som en kulturell identitet. De føler at også de tilhører en kultur med flersidige aspekter.

Og hva er det så i den påståtte ”islamske kultur” de er stolte av? Er det tvangsekteskapene? Kjønnslemlestelsen? Æresdrapene? Eller er det kanskje pisking, amputasjoner og steining som straffemetoder? Eller kan det være myrderiene av over 200 mill mennesker gjennom 1400 års kontinuerlig krig mot annerledes troende? Eller kanskje folkemordene på hinduer, armenere og assyrere?

Det finnes intet å være stolt av i islamsk kultur, det finnes ganske enkelt ingen islamsk kultur i det hele tatt, bare pervers djevelskap som ingen annen ideologi i menneskehetens historie er i nærheten av å kunne oppvise maken til. Disse såkalte ”sekulære” muslimene er kanskje et lite skritt lenger unna å bli jihadister og terrorister enn de såkalt ”liberale”, men det er i tilfelle et veldig lite skritt.

Til slutt har vi så de såkalte ”ateistiske” muslimene. Om dem sier manifestet følgende:

De respekterer islam som en av landets religioner, en religion som skal ha frihet innenfor demokratiets rammer.

Og hva er det så ved islam de ”respekterer”? Er det kanskje noe av det samme som det de sekulære er så stolte av? For øvrig burde de vite at islam innenfor demokratiets rammer er en umulighet, det blir ganske enkelt ingen verdens ting igjen av islam hvis den skal presses inn i demokratiets rammer.

For anti-islamister er verken liberale, sekulære eller ateistiske muslimer noen samarbeidspartnere. Det finnes bare en kategori muslimer som er det, og det er EX-muslimer som betingelseløst avsverger og fordømmer islams og alt dens vesen.

Kilde:

Opplyste muslimer – Manifest

Aldersgrense på religion?

Last Update on: 14 July 2011 21:25:00

Kina har en form for det allerede, og nå vil den tidligere sovjetrepublikken Tadjikistan, nå en selvstendig stat innføre det også: Aldersgrense for religion. I midten av juni 2011 vedtok landets nasjonalforsamling et lovforslag om foreldreansvar. Forslaget gjør det ulovlig for barn å være medlemmer av religiøse institusjoner som ikke er godkjent av staten. Begrunnelsen for forslaget er å forebygge såkalt religiøs ekstremisme, dvs å forhindre at skadyryngelen vokser opp til å bli praktisereende terrorister. Men for å unngå beskyldning om rasisme så må loven også gjelde kristne kirker, snakk om å kaste barnet ut med badevannet.

I og med at barn kan være med i religiøse forsamlinger som er godkjent av staten åpner det imidlertid for at loven først og fremst rammer dem som man trenger å ramme, nemlig organisert kriminalitet forkledd som religion, og bare i mindre grad kristne menigheter og fellesskap. Det er da også skadedyrene som har protestert mot loven. Det hele avhenger selvsagt av innstillingen og holdningene hos de myndighetene som skal forvalte og håndheve loven. Hvis den er noenlunde fair skulle egentlig ikke evangelisk kristne menigheter ha noe særlig å frykte. Om så er tilfelle gjenstår imidlertid å se. Tadjikistan har, etter løsrivelsen fra Sovjetuinionen opprettholdt relativt gode og nære forbindelser med Russland. Det står russiske tropper i landet for bistå myndighetene med å bekjempe fremveksten av radikale muslimske grupper og organisajoner, dvs med samme hensikt som det denne loven har. Videre er den kristne minoriteten i Tadjikistan primært av russisk opprinnelse og Russland har en lang tradisjon for å søke å ta vare på kristne minoriteter i muslimske områder langs sin sørgrense.

Selvsagt kan loven også bli misbrukt til forfølgelse av kristne, men det gjenstår å se. Det faktum at USA og EU har kritisert loven tilsier imidlertid at den egentlig er en god nyhet. Det den islamofile eliten Ummah States of Allah og Eurabia er misfornøyde med er det normalt verdt å hilse velkommen. At det finnes noen omsorg for kristne hos amerikanske eller europeiske myndigheter er UTELUKKET. At amerikanske og europeiske myndigheter går over kristne lik av omsorg for muslimer er et FAKTUM.

Kilde:

Lagförslag förbjuder barn i moskéer 

Dagen 17 juni 2011

Jaglands minareter

Last Update on: 12 July 2011 21:46:00

Som formodentlig kjent for de fleste vedtok Sveits etter en folkeavstemming et forbud mot bygging av minareter. Dette falt selvsagt både skadedyrene og ormeyngelen tungt for brystet og de forsøkte derfor å få forbudet omstøtt ved å bringe saken inn for den såkalte europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det meningsløse i at en domstol som kaller seg menneskerettighetsdomstol brukes til å beskytte en ideologi som artikkel for artikkel er det diametralt motsatte av menneskerettighetene skal vi ikke gå nærmere inn på her. Vi skal nøye oss med å FASTSLÅ at hadde denne domstolen svart til navnet sitt hadde den pålagt de stater den har myndighet over å utrydde islam på sine respektive territorier.

Nå vant ikke skadedyrene og ormeyngelen frem med sine klager i denne omgang. Når man imidlertid ser på domstolens begrunnelse for å avvise klagen synes det rimelig klart at det vil de høyst sannsynlig gjøre i neste runde hvis de passer på noen teknikaliteter som de overså i denne runden. Det er derfor absolutt ingen grunn til å juble over at saken ble avvist, det er bare en utsettelse.

Likevel kritiseres domstolen både av FN og av Europarådet. Sistnevnes generalsekretær, vår alles forhatte quisling-rotte, Thorbjørn Jagland, sier i sakens anledning:

- Det er grunn til å spørre om fundamentale rettigheter, som er beskyttet av internasjonale avtaler, bør være tema for folkeavstemninger

Maken til arroganse skal man lete lenge etter. Hvem er det så som skal avgjøre hva som kan og ikke kan være tema for folkeavstemminger? Europarådet og ham selv kanskje? Kanskje det var på tide med en og annen folkeavstemming om disse internasjonale avtalene som er blitt til fullstendig utenfor demokratisk kontroll, og som brukes til å overkjøre folkeviljen i det ene landet etter det andre. Når Norge for eksempel ikke kan sende Mullah Krekar ut av landet er det nettopp et resultat av en slik avtale eller konvensjon.

Hva med folkeavstemminger både her til lands og ellers i Europa om man skal si opp og kvitte seg med avtaler som ikke tjener noe som helst annet formål enn å beskytte perverst avskum som det i stedet burde vært en forbannet plikt å utrydde overalt hvor det påtreffes?

Toppen av kransekaka i denne sammenheng må vel imidlertid gå til Frankrikes utenriksminister som sier følgende:

- Jeg håper at sveitserne raskt vil omgjøre denne beslutningen. Dette er et uttrykk for intoleranse, og jeg avskyr intoleranse.

Avsky intolranse? Er ikke det intolerant da? Det blir omtrent som presten som ba til Gud om at han måtte få større tålmodighet, og få det MED EN GANG.

Kilde:

FN kritiserer minaretforbud i Sveits

Aftenposten 12 juli 2011 via Document.no

Arabiske og muslimske årstider

Last Update on: 11 July 2011 21:45:00

Både norske og andre vestlige MSM fortsetter å omtale de islamske revolusjonene og forsøkene på sådanne i Nord-Afrika og Midtøsten som ”den arabiske våren”, som da formodentlig skal innvarsle en ”sommer” med demokrati, toleranse, fred og menneskerettigheter. Det som i realiteten skjer er imidlertid noe ganske annet, for ikke å si nærmest det stikk motsatte. Vi kan jo eksempelvis se litt på noen av de siste vårtegn fra Tunis, landet som var først ute med en islamsk revolusjon. Den 26. juni 2011 angrep en bande skjeggete voldsaper en kino i Tunis, knuste vinduer og inventar og angrep også kinopublikumet. Foranledningen til angrepet var at filmen som ble vist var ”Verken Allah eller herre”, en film som støttet sekularitet.

Men det stopper selvfølgelig ikke med det. Det foreligger også en rekke rapporter om at kvinner i bikini blir trakassert på badestrender. Et annet ”vårtegn” er at et orkester som kom for å holde en konsert for flyktninger fra Libya ble jaget vekk fordi musikk er i strid med islamsk lov.

Dette får vi nok ikke høre noe om fra Sissel Wold som var så begeistret for at kvinner i Tunis nå kunne iføre seg hijab etter den islamske revolusjonen. Men å kritisere eller stille spørsmålstegn ved Sissel Wolds troverdighet er jo egentlig å piske ikke bare en død hest, men en dødfødt hest, den har aldri eksistert, like lite som en dødfødt hest har vært i live.

Det som imidlertid er verdt å fremheve er at ingen av de tre episodene som er nevnt ovenfor ville ha kunnet finne sted under det gamle såkalte ”diktatoriske” regimet i Tunis. De er et rent produkt av den islamske revolusjonen. Nå finnes det selvsagt motkrefter mot dette i Tunis også. 7 juni 2011 demonstrerte ca 1000 tunisiere til støtte for krav om en sekulær stat. En del tunisiere ser tydeligvis hvilken vei det bærer og forsøker å stritte i mot. At de skulle trekke det lengste strå i kampen om hva slags samfunn Tunis skal bli i fremtiden virker imidlertid ikke særlig sannsynlig.

Som forventet produserer ikke et nyhetsøk på kvasir et eneste treff på noen omtale av noen disse sakene i norske medier. Det man der har å si er at det er at Tunis sin tidligere president er blitt dømt. Så hva er han dømt for? Å tillate filmer som promoterer sekularitet? Å tillate bikinikledde jenter å gå i fred? Å tillate musikk?

Egentlig har det vel vært sagt så mange ganger allerede at det grenser til kjedsommelighet, men norske medier dekning av begivenheter i muslimske land er så dårlig, så skjev og så full av løgner, fortielser og halve sannheter at intet noenlunde opplyst menneske ved sine fulle fem vil feste den minste lit til hva som sies. Det de søker å fremstille som en arabisk vår er nok en ganske annen årstid, islamsk høst og vinter ville vært en langt mer dekkende beskrivelse for de faktiske forhold.

Kilde:

Tunisia: Women harassed on beaches, musicians expelled

JihadWatch 11 July 2011

Alternatvt skadeoppgjør

Last Update on: 09 July 2011 21:40:00

Elleve biler ble totalskadd i påsatte branner på Høybråten i Groruddalen i Oslo natt til lørdag 9 juli 2011. Tre andre biler fik brannskader. Ingen er pågrepet i saken, skriver ABC Nyheter.

Nei, for all del, og selvfølgelig ikke, det ville jo være å krenke herrefolket, å begrense deres religionsfrihet og et brudd på deres menneskerettigheter. Ingen sharia-gestapist ved sine fulle fem ville finne på å risikere sin karriere ved å finne og å pågripe disse pyromanene.

Men bileierne sitter igjen med tapet. For de som har kasko eller delkasko vil forsikringsselskapene dekke det, hvilket vil si at vi må dekke det alle sammen gjennom økning av forsikringspremiene. For dette er bare begynnelsen. I sydligere land i Europa hvor tettheten av skadedyr er atskillig større enn hva den foreløpig er her på berget hører slike bilbranner til dagens, eller kanskje rettere sagt nattens orden. Innen få år vil ”bare”14 biler stukket i brann i Oslo bli betegnet som en ”rolig natt”.

Og dette må nødvendigvis forplante seg til forsikringspremiene, forsikringsselskaper driver ikke veldedighet, de må tjene penger for å overleve, som all annen forretningsvirksomhet. Hvis da ikke de skadelidte begynner å satse på alternativt skadeoppgjør. Kort fortalt er det å sende regningen for reparasjon eller kjøp av ny bil dit skylden og ansvaret egentlig ligger. I dag er det rent konkret personifisert ved Voldtekts- og pyromaniminister Knut Storberget.

Og nekter han å betale, vel så finnes det foretak i dette landet som påtar seg torpedo-oppdrag for innkreving av gjeld. Fra før av har vi Hells Angels og Bandidos, og nå forlyder det at nok et slikt foretak som kaller seg Mongols skal etablere seg i Norge, foreløpig bare i Trondheim, men det skulle være nok å gjøre der også. De kan jo begynne med å kreve inn erstatning på vegne av voldtektsofrene fra byens ordfører, biskop og politisjef – PERSONLIG.

I Danmark har Hells Angels faktisk blitt ganske populære og innkassert sympati fra vanlige folk nettopp fordi de er omtrent de eneste som bekjemper okkupasjonsmakten med det eneste som duger. Det er ikke for ingenting at PK-elitens og skadedyrenes eget maktapparat, sharia-gestapistene, er så spesielt ute etter disse motorsykkelklubbene. Vi trenger en hær av helvetesengler, banditter og mongoler i Norge, først da vil det perverse muslimske svineriet som sprer sin forgiftning i stadig større sirkler møte reell motstand.

I mellomtiden kan vi bare vente på at TV2s syngende værdame, Eli Kari Gjengedal, opptrer foran et Norgeskart som ser ut omtrent som dette kartet over Frankrike gjør.

Kilde:

14 biler satt i brann i Oslo

ABC Nyheter 9 juli 2011

Olav Versto er død

Last Update on: 08 July 2011 23:42:00

Den 7. juli 2011 kunne en rekke norske nyhetsmedier berette at en person var omkommet i havnebassenget i Farsund. Drukningsulykker er jo noe som hører sommeren til så mange reagerte sikkert ikke synderlig på en slik nyhet på denne tiden av året. Men den påfølgende dagen kom så nyheten om hvem den omkomne var. Det var så visst ikke noen anonym hvem som helst. Nå er selvfølgelig en slik ulykke en tragedie for de pårørende uansett hvem offeret måtte være, men når den omkomne er en person som er kjent og respektert i vide kretser blir selvsagt langt flere mennesker berørt av nyheten. Mannen som ble funnet omkommet i havnebassenget i Farsund var ingen annen enn Olav Versto, tidligere politisk redaktør i landets største avis, VG, gjennom en årrekke.

Vi har ved diverse anledninger sitert fra Olav Verstos forfatterskap om islam, både her på bloggen og på hovedsidene. Hans serie ”En reise i islam” høsten 2001 og diverse senere lederartikler på lørdager (”Versto på en lørdag”) var på mange måter forbilledlige. Uten omsvøp, alltid rett på sak, selv når det galt kontroversielle tema som muslimer og islam var Olav Versto en stjerne på en ellers nattsvart himmel i norsk presse. Han skrev ting for snart 10 år siden som Hans Rustad på Document.no knapt våger å skrive i dag, som f eks at muslimer ikke kan integreres med oss.

Hanne Skartveit, nåværende politisk redaktør i VG, beskriver Versto som en av Norges beste kommentatorer.

- Når Olav sa noe, så lyttet folk. Det var ikke noe jåleri. Makten respekterte ham og fryktet ham. Han bøyde ikke nakken for noen, telemarkingen. Han ga det norske folk historie og satte verden i sammenheng. Olav var kunnskapsrik og hadde stor integritet, sier Skartveit til VG Nett.

Med én reservasjon kan vi gjerne skrive under på det. Den ene reservasjonen går på hvorvidt folk, og da i særdeleshet politikere, lyttet til ham. Det var nettopp det de IKKE gjorde. At de ikke lytter til bloggere som i årevis har forsøkt å fortelle sannheten om islam og muslimer og advare mot trusselen får så være. Men Olav Versto var ikke noen alminnelig blogger, han var politisk redaktør i landets største avis. For det første ga det ham tyngde, og for det andre innebar det at han nådde frem til svært mange. Når han likevel ble ignorert både av politikere og av folk flest blir deres skyld for den katastrofen vi nå ser utfolde seg desto større.

Olav Versto hørte til en utdøende rase av norske pressefolk, nå muligens helt utdødd. De var karakterisert av at det de skrev var basert på kunnskap. De tok seg bryderiet med å ta rede på fakta og å forholde seg til dem i det de hadde å si. Den amerikanske country-sanerinnen Loretta Lynn har en sang som hun i sin tid tilegnet sin far. Med en aldri så liten omskriving kan den i dag like gjerne tilegnes Olav Versto:

”In a great big land of freedom,

at a time we really need them,

they don’t make men like that any more”

Kilde:

VG-redaktør omkom i ulykke

ABC Nyheter 8 juli 2011

”Booby Traps” & ”The Mother of All Explosions”

Last Update on: 07 July 2011 21:38:00

Den amerikanske regjeringen har advart innenriks og utenriks flyselskap om at enkelte terrorister vurderer å operere eksplosiver inn i mennesker for å gjennomføre angrep. Det finnes ikke etterretningsopplysninger om en konkret terrorplan, men amerikanske myndigheter delte sine bekymringer med lederne for flere flyselskap forrige uke, melder AP. Dermed kan det bli aktuelt med ytterligere sikkerhetstiltak ved innreise til USA, ifølge Transportation Security Administration.

Å plassere eksplosiver og komponenter til eksplosiver inne i mennesker for å unngå sikkerhetskontroller er ingen ny ide. Den har dukket opp med mer eller mindre jevne mellomrom helt siden terrorangrepene mot WTC og Pentagon 11. september 2011. Det synes spesielt å være kvinnelige muslimer som er aktuelle for slike oppdrag, noe som muligens har anatomiske årsaker. En variant er semtex i stedet for silikon i puppene, noe som gir uttrykket ”Booby Traps” en helt ny mening.

Ved en anledning rundt årsskiftet 2001/2002 ble dessuten en flight mellom Ummah Kingdom og USA kansellert fordi man hadde etterretningsopplysninger om at en kvinnelig muslimsk passasjer hadde gjemt sprengstoff i livmoren. Et hinduistisk nettsted kommenterte saken med å si at hadde dette lykkes ville det vært ”The Mother of All Explosions”.

Men dette er selvsagt ikke noe å spøke med. Det viser nok en gang hvor tvers i gjennom djevelsk islam er. Det finnes nemlig intet, absolutt intet, i islams lære som forbyr eller fordømmer slike aksjoner som dette. Det finnes riktignok et forbud mot selvmord, men selvmordsbombing er ikke selvmord, etter muslimsk tankegang (i den grad noe som kan betegnes som det finnes) er det martyrium, og den eneste sikre veien til frelse og evig liv. Om en selvmordsbomber gjemmer sprengstoffet i et dynamittbelte under burkaen, eller om han eller hun får det inn i kroppen på en eller annen måte, for å unngå bli avslørt er det to sider av samme sak. Det er derfor all mulig grunn til å regne med at vi kan komme til å oppleve slike aksjoner i fremtiden. Hvis de er vellykket og skjer mens et fly er i luften vil vi sannsynligvis heller aldri få vite hva som skjedde. Om bomben som fikk et passasjerfly til å styrte satt i et passasjersete eller befant seg som en koffert i lasterommet vil i beste fall være svært vanskelig å fastslå i ettertid.

Å forsvare seg mot noe slikt som dette er med andre ord nesten en umulighet. Røntgenundersøkelser av passasjerer vil muligens kunne oppdage ett og annet, men all slik ekstra sikkerhetskontroll på flyplasser utløser gjerne protester fra muslimer. Det er selvsagt en grunn til det. De er potensielle terrorister eller terroristsympatisører alle som en. Hvordan i all verden kan de som muslimer være noe annet enn det, når det å drepe og dø for Allah er det høyeste en muslim kan nå, og det eneste som sikrer billett til Paradis?

Heldigvis er de fleste muslimer FØDT som noenlunde normale mennesker, dvs uten noen trang til å sprenge seg selv i luften, og en god del er jo også gjenstand for en viss sivilisert (les: ikke-muslimsk) påvirkning. Hadde det ikke vært for det ville nok ha hatt enda flere terrorangrep enn de ca 17000 vi har hatt etter 11 september 2011. Jo mer forgiftet og forpestet deres sinn og tanker blir av islam jo mer øker sannsynligheten for at de ender opp som terrorister.

Kilde:

Vil plante bomber i mennesker

ABC Nyheter 6 juli 2011

Har ”berikelsen” nådd Narvik?

Last Update on: 06 July 2011 22:00:00

I løpet av to timer var det satt fyr på fire søppelkonteinere i Narvik sentrum, og den ene brannen spredte seg til en boligblokk. Elleve personer ble evakuert som følge av røykutvikling. Av disse ble en sendt til sykehus, men ingen er alvorlig skadd. Politioverbetjent Gunnar Disington bekrefter at det trolig er snakk om påsatte branner. Han legger også til at det har vært flere branner i Narvik i det siste, men at politiet ikke tidligere har hatt mistanke om at noen av disse var påsatt.

Nå hadde vi branner i Norge, til og med påsatte branner, før vi ble invadert av perverse skadedyr, og når dette skrives er ingen pågrepet for disse brannene. Når det ”pliktløpet” er tilbakelagt må det imidlertid også kunne sies av dette lukter såkalt ”flerkulturell berikelse” lang vei. I litt mer sydlige strøk i Europa hører påsatte branner, nettopp i søppelkonteinere, til dagens orden og det er temmelig uløselig knyttet til bydeler hvor tettheten av muslimsk avfall er spesielt høy.

Og man trenger i og for seg ikke å gå til sydligere strøk i andre land i Europa for å finne nettopp dette. Det holder faktisk lenge med å gå til sydligere strøk i vårt eget land, som for øvrig ikke er vårt eget lenger, men okkupert av skadedyr. Også i Groruddalen er bilbranner og branner i søppelkonteinere i ferd med å bli en del av hverdagen. Men dette forties systematisk i riksdekkende medier. Som Document.no skriver må man gå til lokalpressen for å finne omtale av disse forhold. Det gjelder tydeligvis å holde Ola og Kari i Bygde-Norge og i små og mellomstore byer mest mulig uvitende om hva som vil ramme dem også om noen få år hvis de ikke erklærer seg for muslimfrie soner og skyter hver eneste muslim som måtte våge å sette sin fot innenfor by- eller kommunegrensen.

Selv om disse siste brannene i Narvik foreløpig er uoppklart er det all mulig grunn til å tro at dette bare er en forsmak på hva som er i vente. I løpet av denne sommeren har vi sett den muslimske voldtektsfesten som har pågått i og rundt Oslo i årevis også nå Trondheim og til dels Bergen med betydelig kraft. Og dette vil bare fortsette, nå stadig flere og flere steder, og bli verre og verre. Å tro at dette kan stoppes gjennom å ”diskutere problemet”, gjennom fredelige, ikke-voldelige, demokratiske midler er toppen av idioti. I den grad det overhodet lar seg stoppe må det stoppes med stål og bly, kaldt stål og hett bly.

Kilder:

Fire branner trolig påsatt i Narvik

ABC Nyheter 6 juli 2011

Flere biler i lys lue i Groruddalen

Document.no 10 mai 2011

Det brenner i Oslo

Document.no 16 mai 2011

Temperaturen stiger

Document.no 26 juni 2011

One thought on “AntiJihad Norge – de siste innleggene

  1. Pingback: AntiJihad Norge – de siste innleggene « Bjørn Stærk's Max 256 Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>