Halden bør tenke enda større om sentrum

Slik kan hele sørsiden bli et hyggeligere og tryggere sted å være.

(Publisert i Halden Arbeiderblad, 29. mars 2022.)

Halden kommune bør få applaus for måten de involverer innbyggerne i planarbeidet for området rundt Jernbanestasjonen. Det skal tenkes nytt om hele sørsiden vest for torget og da er det viktig at de som er ment å bruke området i tiårene som kommer kan bidra med sine ønsker og behov.

Mitt innspill til prosessen er at man bør tenke på hvordan folk kan komme seg trygt inn og ut av området til fots og på sykkel. I dag føles dette som et utrygt område å bevege seg inn i til fots, særlig hvis man holder en barnevogn med den ene hånda og hånda til et småbarn med den andre. Fortauene er smale. Det er uklart hvordan man trygt skal krysse gatene. Her har man rett og slett ikke tenkt på alle innbyggernes behov. Dette har Halden nå en anledning til å endre på, slik at jeg en dag for eksempel kan sende barna på en bekymringsfri sykkeltur til den nye svømmehallen som er foreslått der.

Nytt kjøremønster

Det viktigste tiltaket tror jeg vil være å redusere bilbruken i området. Kommunens arealplanlegger Erik Vitanza har allerede antydet at man ønsker enkelte bilfrie soner inne på området, og det støtter jeg, men vel så viktig er det å legge opp til at bilkjøringen også utenfor disse sonene foregår på en trygg og lite forstyrrende måte for andre trafikanter. Det er ikke nok med en ekstra fotgjengervennlig sone inne på området, hvis turen dit og resten av området er avskrekkende, som i dag.

Kunne en løsning vært å stenge muligheten for gjennomkjøring via Mathias Bjørns gate over Tista og gjøre flere av gatene enveiskjørte slik at persontrafikken får én vei inn i området og en annen vei ut? Dermed kan mange av gatene gjøres smalere, slik at det blir god plass til fotgjengere. Hastigheten kan senkes til 30 km/t eller lavere. Kanskje det meste av det nye parkeringsbehovet kan dekkes av Høvleriet? Avstandene i sentrum er uansett så små at parkering for den nye bebyggelsen langt på vei bør kunne forbeholdes beboere og personer med bevegelighetsbegrensninger. Ellers kan det lett bli slik at den nye bydelen trekker til seg så mye ny trafikk at det gjør resten av sørsiden farligere.

Hvis vi i tillegg finner et bedre kjøremønster for tungtransporten fra Sauøya, for eksempel at den både går inn og ut via Mathias Bjørns gate, vil hele sørsiden bli et hyggeligere sted å være.

Bilfritt torg

Jeg setter pris på at kommunen ber om innspill fra innbyggerne til denne prosessen. Samtidig burde de gått lenger. Området som nå skal reguleres stopper nemlig ved Storgata. Hvorfor ikke tenke nytt også om torget og sørsiden østover til Olav Vs gate?

I likhet med mange andre haldensere opplever jeg det som underlig at vi fremdeles bruker torget som parkeringsplass. Hvorfor fylle byens fineste sted med biler, når de fleste som bruker det fint kunne spasert et par minutter til en av de mange andre parkeringsplassene på sørsiden? Trafikkproblemet i gatene rundt torget vil dessuten lett bli verre når også de som skal til det nye stasjonsområdet begynner å parkere der. Klarer vi derimot å redusere trafikken gjennom disse gatene, vil hele området fra torget til brygga, som i dag er fragmentert og støyete, kunne gjøres om til en trygg og hyggelig helhet.

Å gi torget tilbake til innbyggerne krever ikke et kostbart ombyggingsprosjekt. Torget ble jo bygget for mennesker i utgangspunktet. Det er bare å fjerne bilene, så er det gamle torget der igjen, klar til bruk. Det ser vi hver gang det avholdes arrangementer der. Et bilfritt torg vil raskt fylles opp med ny aktivitet. Kommunen kan la byen selv finne ut av hva vi vil gjøre med torget: Be innbyggerne om forslag. Si ja til de som ønsker å gjøre noe nytt der.

Bedre busstilbud

Et annet område hvor kommunen fortjener applaus er satsningen på bildeling. I år byttes bilene ut med bedre modeller, noe som bidrar til at de som bare kjører en gang i blant, kan slippe de store kostnadene ved å eie selv.

Også her bør vi imidlertid tenke større. Hva er det største udekte transportbehovet i Halden i dag? Jeg tror det er buss. Det er lett å tenke at framtidens transportløsninger må være teknologisk ambisiøse, for eksempel i form av elbiler og sykler som kan plukkes opp med en app. I jakten på "smarte" nye løsninger overser vi lett de "dumme" gamle løsningene som bare fungerer. Bussen er en slik løsning. Bussene i Halden er få, sjeldne og upålitelige. God kollektivtrafikk koster penger, men betaler for seg i form av mindre trafikk og at det blir mulig for alle å komme seg rundt i byen, ikke bare de som har førerkort og bil.

Jeg oppfordrer derfor haldenserne til å ta de gode tingene som allerede pågår rundt transport og sentrumsplaner og føre dem videre. La oss tenke enda større om hva som kan gjøre byen vår bedre å leve i.