Å sette verden i brann: En ateist skriver om Jesus

149,-
Humanist forlag, 2016

Dette er den boka jeg har skrevet som jeg er mest glad i. Den er en blanding av innføring i kristendommen for ateister, religionshistorie og gjendiktning av Det nye testamentet. Arbeidstittelen jeg hadde for boka var Ateistiske andakter. En andakt er en kristen sjanger som tar utgangspunkt i et bibelsitat og deretter kan vandre nesten hvor som helst, via historie, personlige erfaringer og løse tanker. Omtrent slik har jeg lagt opp kapitlene i denne boka også, bortsett fra at hvert kapittel ikke åpner med et bibelsitat, men med en gjendiktning av en fortelling fra Det nye testamentet, plassert i Norge i vår tid. Den er innom temaer som kristendommens eksplosive potensiale, kvinner i kristendomshistorien, tro, håp, ondskap, politikk, sex og kristendommens framtid.

Boka var egentlig skrevet mest for ikke-troende, som en sympatisk men kritisk innføring i kristendommen som religiøst, litterært og historisk fenomen. Kristendommen er en del av grunnmuren i kulturen vår, det er ikke så dumt å forstå hva den går ut på. Samtidig har den overraskende nok slått an best blant kristne. Boka har blitt hyllet av teologer og sitert på prekestolen av biskoper og prester.

Ta kontakt på bjorn@gregorystark.no for å kjøpe en signert utgave til 149,-.