Facebook-arkiv April 2014

<- Tilbake

2014-04-30 14:34

Det irriterende med Journeyman Pictures på YouTube er at de tar ok dokumentarer og gir dem idiotiske SoMe-vennlige titler. Denne er interessant om bruktklærentreprenører i Senegal.

The Global Thrift Store&colon; Is second hand clothing stopping economic development in Senegal? For downloads and more information visit&colon; http&colon;//www.journeyman.tv...

2014-04-30 07:42

Måtte him­me­len bevare oss alle, det uten­ke­lige har skjedd&colon; FN står på dags­or­de­nen i konge­ri­ket Norge og Sval­bard, i intet mindre enn et kri­tisk lys! Så det er nok hel­ler tvil­somt at ver­den står til påske, nå når det til alt over­mål er den tid­li­gere...

2014-04-29 14:55

I was browsing in a used record store in the small town of Bowling Green, Ohio, about a year ago when I found what to a foreign aid wonk is comparable to an original Rolling Stones album. It was the original vinyl recording from 1984 of “Do They Know It’s...

2014-04-29 02:57

Lørdag hadde jeg en lengre kronikk om George Orwell i Klassekampen. Den er dessverre ikke på nett. Dette er den litt lengre og uredigerte

2014-04-28 11:05

Jour­na­list i Finans­avi­sen Kjell Erik Eilert­sen skrev sist lør­dag om de store økono­miske og finan­si­elle kon­se­kven­sene av inn­vand­rings­po­li­tik­ken som ble ført i løpet av de årene Jens Stol­ten­berg var statsminister. Som ny sta­ti­stikk fra SSB viser...

2014-04-28 04:59

Napoli er kao­tisk, for­søp­let, for­uren­set, kri­mi­na­li­tets­be­las­tet, alt­for tett befol­ket og med alt­for tett tra­fikk. De slitne ansik­tene man møter for­tel­ler, litt avhen­gig av hvil­ken av livets klas­ser de til­hø­rer, his­to­rier om dag­lig strev...

2014-04-27 10:04

“Dersom det er riktig at kineserne vil bruke Norge som skrekkeksempel på hva som skjer med dem som fornærmer Kina, pålegger det oss et særskilt ansvar. Når vi nå bøyer av, viser vi verden at selv et av verdens rikeste og mest demokratiske land lar seg presse. Dersom vi ikke hadde bøyd av, hadde vi tvert om vist at det er mulig å stå i mot presset fra Kina eller andre stormakter som forsøker å diktere små land.”

Statsminister Erna Solberg kunne valgt det rette - å ta i mot Dalai Lama når han kommer til Norge. I stedet lar hun Kina bestemme norsk utenrikspolitikk.

2014-04-27 09:57

Jeg skriver om Vestens store fantasi: At alle mennesker enten er som oss, er i ferd med å bli som oss, skulle ønske de var det, eller kan forstås i lys av våre konflikter.

Vestens store fantasi er at samfunnsmodellen vår er naturlig og attraktiv, og at alle andre enten er som oss, er i ferd med å bli det, skulle ønske at de var det, eller kan forstås i lys av oss.

2014-04-27 08:39

The Second Front&colon; Journalist Muhammed Ali travels with FSA fighters to the second front in Syria's brutal civil war. For downloads and more information visit...

2014-04-27 05:01

Dans­ken er i dette til­felle eks-imam Ahmed Akkari. Og for å gjøre det helt klart&colon; Akkari er dansk, ikke bare spro­get er pære­dansk. Han har tatt til seg noe av det beste ved Dan­mark. Selv mente han det kom fra folke­sko­len og noen gode lærere. Jeg har opp­levd flere gan­ger at...

2014-04-27 04:11

Subscribe to VICE News here&colon; http&colon;//bit.ly/Subscribe-to-VICE-News 2013 was a bad year for the Syrian rebels. While the mainstream rebels struggled to defend ...

2014-04-26 18:30

Training film for U.S. soldiers embarking on occupation duty in Japan.

2014-04-26 16:10

Jeg har blitt voldtatt. Av en jeg hadde kjent siden jeg var liten. I min egen seng. Etter en fest. Jeg sov. Jeg sa at jeg ikke ville. Jeg sa at det var vondt. Jeg var for full til å forsvare meg, e...

2014-04-26 15:04

I blant hater jeg menn. Hater meg selv. Hater dyret inni oss. For vi har et dyr inni oss. Vi er alle sammen drevet av en nesten ustoppelig lyst til å

2014-04-26 11:48

“Tjenesten kan ikke overvåke norske personer i Norge, og det gjøres heller ikke.”

En av effektene Snowden-avsløringene har hatt på meg er at jeg nå nøye leser setninger som den over, ikke for å forstå hva den benekter, men hva den ikke eksplisitt benekter:

  • Andre kan overvåke norske personer i Norge
  • Tjenesten kan overvåke utlendinger i Norge
  • Tjenesten kan overvåke norske personer i utlandet
Superdatamaskinen Steelwinter er norske spioners nye våpen. Den skal knekke krypteringer og analysere de enorme datamengdene E-tjenesten hver dag samler inn.

2014-04-25 14:01

Interessant EconTalk om å lære av tabber.

Megan McArdle of Bloomberg View and author of The Up Side of Down talks with EconTalk host Russ Roberts about her book. McArdle argues that failure is a crucial part of success in personal life and in the large...

2014-04-25 12:06

“Whatever the best moral theory…the ‘rule’ tells us that we should be suspicious of people who appeal to it to justify actions that pass the cost of any risk-taking to another party whilst keeping the benefits for themselves”

Demos Quarterly is an online magazine of political ideas, published by the British think-tank Demos.

2014-04-25 11:56

Fikk mye underlige reaksjoner da jeg kritiserte “sovevoldtekt”-saken på FB i går. Sinne over “hissige” og “følelsesstyrte” feminister osv. Mitt tips for de som ikke helt forstår hvordan voldtekt kan skade på andre nivåer enn det fysiske: Lytt til overgrepsofre som forteller om hvordan de har det. Som her.

Jeg er ingen ung jente. Jeg flørtet ikke. Jeg er en gift kvinne - og jeg ble «sovevoldtatt».

2014-04-25 09:24

I stedet for debatten i Norge og Danmark, burde svenskerne bekymre sig om deres egne fortielser.

2014-04-24 17:56

En rangering av voldtekter for at offeret skal kunne ta sitt delansvar, er et elendig forslag. Når 90 prosent av alle voldtekter aldri blir anmeldt, er det ikke overgriperen vi må ta mest hensyn til.

2014-04-24 14:37

Syrisk propaganda-TV fra innsiden.

Reporting for Al-Assad&colon; Syria's pro-regime reporters and their 'media war' against the world For downloads and more information visit&colon; http&colon;//www.journeyman....

2014-04-24 14:37

Subscribe to VICE News here&colon; http&colon;//bit.ly/Subscribe-to-VICE-News As the conflict in Thailand intensifies, VICE News goes deep into the lives of the rich and...

2014-04-24 13:17

Jessica Valenti&colon; How can we hope stop sexual assaults if we’re not even willing to call them and their perpetrators by their names?

2014-04-24 05:38

Ok, så en kvinnelig psykiater sier at for kvinnenes skyld bør “sovevoldtekter” straffes mindre enn overfallsvoldtekter. Jeg ser poenget med at ekstra vold potensielt gjør overgrepet verre. Men eksemplet hun kommer med viser jo det motsatte. Et offer som får store problemer i livet sitt. Denne fyren burde vært straffet. Og jeg liker ikke tanken på et system hvor overgriperen vet at hvis de bare får lurt offeret bevisstløs først, så får de mindre straff. Det burde heller være skjerpende når du først manipulerer offeret, får dem til å stole på deg. Hva lærer offeret av det? Du kan ikke stole på noen. Du er aldri trygg.

- Voldtekter må deles opp i flere kategorier. Det er veldig stor forskjell på en overfallsvoldtekt og på noe som skjer med en mann du kjenner, etter at du har drukket og hatt kroppskontakt med, sier psykiater Synnøve Bratlie.

2014-04-23 18:23

Dokumentar om tunisiske salafister.

Btw, må bare gjenta det: YouTube har skapt en gullalder for dokumentarer. Dropp “obligatorisk serie X” og gjør heller et YouTube-søk etter et spennende tema. Eller start her: https://www.youtube.com/user/journeymanpictures

The Battle for Bizerte&colon; The ongoing struggle between Tunisia's ultra-conservative Islamists and democratic Government For downloads and more information visi...

2014-04-23 14:08

Subscribe to VICE News here&colon; http&colon;//bit.ly/Subscribe-to-VICE-News Over the last year a quasi-religious turf war has sprung up on the streets of London. Young...

2014-04-22 14:59

Oppsummering av Akkaris bok om karikaturkrisen.

Ahmed Akka­ris nys udkomne bog ”Min afs­ked med isla­mis­men&colon; Muham­med­kri­sen, dob­belt­spil­let og kam­pen mod Dan­mark” har ret­te­lig vakt furore. Akkari har været på TV igen og igen, og der har været anmel­del­ser i næs­ten alle aviser. Akkari beskri­ver...

2014-04-22 12:24

Sixty years after the Army-McCarthy hearings, we should reexamine some of our accumulated lore about the period.

2014-04-21 08:47

Der er en bevægelse i gang, udtaler en 35-årig nyhedsredaktør og henviser til, at over syv mennesker i hans umiddelbare nærområde gør noget lidt nyt, der måske hænger sammen med noget, en blogger har skrevet om i USA.

2014-04-20 16:30

Han er født i Syrien, men har tilbragt det meste af sit liv i København. Nu bor han fast i Washington DC, har lagt politikken på hylden og er gået »back to basics«. MS har mødt Naser Khader til en snak om et liv i tre forskellige verdensdele.

2014-04-20 13:59

“There seems little prospect of persuading democracies that they should make sufficient sacrifices now to deal with a threat that most citizens do not experience as immediate. David Runciman is pessimistic that democracies can change. If they are to continue to survive in the future, they may need a lot of luck. Yet even if they do not offer us much hope that we really can change our circumstances and master our fate, they still offer much more hope than do any of the alternatives. So we are stuck with them.”

W e are all democrats now. This was not always so. After the world was proclaimed safe for democracy in 1918, democracy was soon in retreat, and by 1942 there were only twelve democracies left. Yet since 1945 and 1989, it has been autocratic systems of government which have been in retreat. Today, 1…

2014-04-19 11:15

Russland og de russiske minoritetene.Toget dampet inn i natten. Jeg stod i korridoren og nøt den sitrende spenningen over hva om snart skulle skje. I hver vogn satt og stod det unge menn som jeg. Konduktørene holdt mistroisk øye med dem for de var kledd i slitte feltgrå og lappede klær som meg selv;…

2014-04-19 11:05

Begikk akkurat den interessante skrivefeilen “utenriskpolitikk”.

2014-04-18 20:13

If you compare the post-Soviet bear to the Soviet one, the only thing they have in common is the imperial roar. However, the post-Soviet bear is teeming with corrupt parasites that infected it during the 1990s, and have multiplied exponentially in the last decade. They are consuming the bear from wi…

2014-04-18 12:51

Edward Snowden&colon; I questioned the Russian president live on TV to get his answer on the record, not to whitewash him

2014-04-18 07:53

Chaouki Bekrar og selskapet hans, Vupen, selger sikkerhetshull og digitale bakdører til sikkerhetstjenester og politi over hele verden. Trojanere, virus og tastaturavlesere er blitt handelsvare i et nytt milliardmarked for overvåkning.

2014-04-17 18:27

Hva er det som gjør Hen­rik Ibsen til den største norske for­fat­te­ren? Hans uover­trufne evne til å stille ut den i Norge ofte mang­lende evnen til å gjøre opp regn­skap med en for­tid det er grunn til å skamme seg over, samt den grø­ten av løg­ner, for­ti­el­ser og...

2014-04-17 16:06

Det er ingen vits i å poste ting på Facebook, for det er ingen som ser det. http://youtu.be/l9ZqXlHl65g

2014-04-16 04:05

Fremtiden ser lys ut for Irak på 1950-tallet.

“Young people know that life for them will be different, and better - far better than it was for their fathers.”

Reel 1. Directed by Graham Wallace. Cameraman - Reg Cavender. Editor - Jocelyn Jackson. Sound - W.S. Bland and George Newberry. L/S of aeroplane flying over ...

2014-04-15 07:04

C. S. Lewis, “The Decline of Religion” (in God in the Dock)

2014-04-15 07:01

Flere framstående samfunnsøkonomer har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør kjøpe millioner av klimakvoter fra EU for så å slette kvotene. Det vil være et effektivt klimatiltak, mener de....

2014-04-15 06:59

Reak­sjo­nene på for­rige ukes store nyhets­sak om inn­vand­rer­for­eldre som sen­der barna på skole i utlan­det, var over­vei­ende pre­get av tre ting, alle nokså typiske for en mora­lis­tisk offent­lig­het&colon; indig­na­sjon, nor­ma­tive utsagn og behov for å vise...

2014-04-13 18:59

Denne er krutt.

Eye-opening accounts of heroic resistance to religious extremism.In Lahore, Pakistan, Faizan Peerzada resisted being relegated to a “dark corner” by staging a performing arts festival despite bomb attacks. In Senegal, wheelchair-bound Aissatou Cissé produced a comic book to illus...

2014-04-13 18:59

Årets påskekrimtips. (Seriøst.) Leste den for noen uker siden. Redd for politikere nå.

This is the story of the rise to national power of a desperately poor young man from the Texas Hill Country. The Path to Power reveals in extraordinary detail the genesis of the almost superhuman drive, energy, and ambition that set LBJ apart. It follows him from the Hill Country to New Deal Wash...

2014-04-13 13:38

Tror jeg vet hvorfor det går så galt med norsk venstreside for tiden. De har jo ingen Leninpris! Og med en Mussolinipris ville idérikdommen på høyresiden være sikret den også.

I går tog Jan Guillou emot Jan ­Myrdals stora pris – Leninpriset. Här är hans tacktal

2014-04-13 10:22

Dagen efter Akkari mod­tog Muham­med­kru­set i TFS, fik han dødstrusler Trykke­fri­heds­sel­ska­bet var nogle af de første til at blåstemple Ahmed Akkari, da han stod frem i som­mer. Katrine Win­kel Holm har læst hans bog og anbe­fa­ler jour­na­lis­ter at nær­stu­dere...

2014-04-12 16:43

Som sentralborddame har du ingen karrieremuligheter og alle du jobber med er idioter. Men hvis du ser lyst på det og bruker den siste teknologien blir arbeidshverdagen litt mindre meningsløs.

Informasjonsfilm fra AT&T (1965).

PA8960 Invisible Diplomats 16 IB Tech print

2014-04-12 13:09

“Det ropes ofte opp om mangel på toleranse når troende møtes med denne typen kritikk. Men å kreve toleranse overfor intoleranse er ikke bare selvmotsigende. Det er hovmodig.”

Finnes det et mer tåkelagt ord enn toleranse? Altså: Toleranse er noe du kan velge å vise mot folk du mener gjør noe galt, (andre trenger du ikke toleranse for.) F.eks. kan du velge å tolerere en del former for intoleranse. Det er ingen selvmotsigelse. Derimot er det en selvmotsigelse å ikke tolerere “intoleranse”. Samtidig er det ikke alltid galt å være intolerant. Det er heller ikke alltid riktig å tolerere intoleranse. Det kommer an på, og må begrunnes.

Gud er han som gjør alt i alle, heter det i Bibelen. Men det får være grenser.

2014-04-12 05:42

The U.S. National Security Agency knew for at least two years about a flaw in the way that many websites send sensitive information, now dubbed the Heartbleed bug, and regularly used it to gather critical intelligence, two people familiar with the matter said.

2014-04-11 15:50

The commander of NATO is insisting that the West do more to protect Ukraine from a possible Russian invasion. But the Obama administration has other plans.

2014-04-11 07:02

Hvordan heartbleed-bugen fungerer. Jepp, det er gjerne så enkelt som dette. IT er ikke magi.

Warning&colon; this comic occasionally contains strong language (which may be unsuitable for children), unusual humor (which may be unsuitable for adults), and advanced mathematics (which may be unsuitable for liberal-arts majors).

2014-04-10 05:26

A look at which companies have issued a security patch to fix the Heartbleed bug.

2014-04-09 14:47

'This Is What Winning Looks Like' is a disturbing new documentary about the ineptitude, drug abuse, sexual misconduct, and corruption of the Afghan security ...

2014-04-09 06:17

Du har sett t-skjorta “I am a bomb technician. If you see me running, try to keep up”? Dette er IT-versjonen av bombeeksperter som løper: http://www.reddit.com/r/programming/comments/22ghj1/the_heartbleed_bug/cgn056z

(Neida, ikke dommedag. Men hvis du logget inn på Yahoo og andre sårbare https-nettsteder i går, har du veldig lyst til å endre passordet ditt i dag. Noen nettsteder er ennå ikke fikset. Andre vil forbli sårbare lenge.)

2014-04-09 05:52

Monday afternoon, the IT world got a very nasty wakeup call, an emergency security advisory from the OpenSSL project warning about an open bug called 'Heartbleed.' The bug could be used to pull a...

2014-04-08 17:08

Whistleblower says NSA deliberately listened in on groups like Human Rights Watch and Amnesty International and their staff

2014-04-08 14:52

Kortversjonen av denne sikkerhetsbugen (ja dette gjelder DEG OGSÅ): Hvis du logger inn på et https-nettsted - f.eks. en nettbank - kan noen etterpå besøke det samme nettstedet og lese ut brukernavnet og passordet ditt. (Med litt flaks, men ikke mye.) Dette er en alvorlig bug i en av de viktigste sikkerhetsteknologiene på nettet. Hvis jeg var deg ville jeg minimert bruken av slike nettsteder en stund framover - spesielt hvis du kun logger inn med passord, og ikke f.eks. også en SMS-kode.

En feil i programvaren OpenSSL har gjort det mulig å stjele kryptert informasjon på Internett siden 2011.

2014-04-07 14:09

Jeg traff Rafiq bare noen få ganger, da blogghypen tok av, men han er en av de få nordmennene jeg har møtt som jeg kan peke på og si: Det der, det er en ekte gründer.

Blogg-pioneren har gått bort 39 år gammel.

2014-04-07 12:48

Joda, flott å flytte ut i naturen og jobbe deltid og finne seg selv, men hvis all fuglesangen får deg til å bruke flere generasjoner gamle klisjeer som om de var vågale, er jo det en ganske alvorlig yrkesskade for en skribent.

Våre øverste ledere sier at nordmenn må arbeide mer. De mangler respekt. For hva folk mener er et verdifullt liv.

2014-04-06 17:23

The cartels of Juarez, Mexico, are at war with a group of Mormons, some of whom are related to Mitt Romney. We went there to document the conflict, meet Romn...

2014-04-02 17:07

Hvis du lurte på hvordan en sosialiseringsteori som grunnlag for didaktisk analyse i minoritetspedagogikk ser ut, så er det altså slik.

Fra Migrasjonspedagogikk, 1985, av Thor Ola Engen, et antikvariatfunn.

2014-04-02 10:05

PayPal, you’re doing it wrong:

“Husk at du ikke må klikke på lenker i e-poster som virker mistenkelige.

Klikk her for å lære mer om å forsvare deg mot falske e-poster, nettfisking og spoofing.”

2014-04-01 14:01

Beklager, Øyvind, jeg klarte ikke å samle opp den store entusiasmen for de fire rådene til innvandringskritikere. Sitatet mitt ble litt uklart, men det jeg mente å si er at rådene både er for generelle til å være relevant for den innvandringsdebatten vi faktisk har, men samtidig kunne vært enda mer generelle, så de også omfattet andre sider. Hvis man skal komme med generelle betrakninger om debattkultur er det ingen grunn til å begrense til den ene siden, men hvis man derimot vil være konkret bør det være konkret nok til at noen faktisk føler seg truffer.

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen&colon; – Kan skape en bedre nettdebatt.