Facebook-arkiv September 2019

<- Tilbake

2019-09-27 12:55

Tja. Joda? Litt ullent dette. Det er aldri klart for meg konkret hvilke klimaaktivister som utgjør en trussel mot demokratiet. Argumentet blir gjerne en variant av “blant mange kan vi for eksempel nevne Jørgen Randers”, og så blir det med Randers. Her er det noen flere, men det er ulne greier, pluss det obligatoriske “husk Lenin”-avsnittet.

Her er det jeg er redd for: En verden av bevæpnete livbåter, demokratiske og liberale for passasjerene, men nådeløse mot alle de som ligger i vannet.

Lar klimakrisas utfordringer seg egentlig løse innenfor demokratiets sendrektige rammer? Eller må det hardere lut til? Er demokratiet en luksus vi rett og slett ikke kan tillate oss i møte med katastrofen? Eller kan det være at det fortsatt er den dårligste løsningen - bortsett fra alle de and...

2019-09-27 11:54

Foredraget jeg holdt om ytringsfrihet i Lillestrøm ligger nå på YouTube.

(Akershus kunstsenter, derav det urelaterte banneret bak.)

Hva skal vi tenke om scenenekt, polarisering og ekstremisme på internett? Under tittelen «Ytringsliberalismens skylapper» snakker forfatter og samfunnsdebatt...

2019-09-25 17:25

Dette er 100% det jeg ville sagt om hvordan vi kan forholde oss til klimakrisen uten å bli gale, hvis jeg skrev like godt som Heather Havrilesky.

There are small things you can do to align yourself with your values.

2019-09-23 09:04

I kveld i Bergen.

Alle liker ordet ytringsfrihet, men ytringsfrihet i praksis er mørkere og vanskeligere. I blant er det de som lyver og hater som vinner debatten. Burde de vært stengt ute, eller burde vi ønske alle meninger velkommen? Er det plass til både hetseren og hetsofferet i offentligheten? Human-Etisk Forbund har invitert Bjørn Stærk, forfatteren av boken Ytringsfrihet, pro et contra, til å holde et foredrag om ytringsfrihet. Arrangementet er gratis, og arrangeres i forbindelse med HUM-ukene 2019. Les mer om resten av HUM-ukeprogrammet her&colon; https&colon;//www.facebook.com/events/566436277225949/. Arrangementet er også del av Mangfoldsbyen 2019.

2019-09-17 15:48

Jeg snakker om ytringsfrihet i Bergen neste mandag.

Alle liker ordet ytringsfrihet, men ytringsfrihet i praksis er mørkere og vanskeligere. I blant er det de som lyver og hater som vinner debatten. Burde de vært stengt ute, eller burde vi ønske alle meninger velkommen? Er det plass til både hetseren og hetsofferet i offentligheten? Human-Etisk Forbund har invitert Bjørn Stærk, forfatteren av boken Ytringsfrihet, pro et contra, til å holde et foredrag om ytringsfrihet. Arrangementet er gratis, og arrangeres i forbindelse med HUM-ukene 2019. Les mer om resten av HUM-ukeprogrammet her&colon; https&colon;//www.facebook.com/events/566436277225949/. Arrangementet er også del av Mangfoldsbyen 2019.

2019-09-17 05:28

Og et enda lenger intervju i denne ukas episode: https://podtail.com/no/podcast/store-sporsmal-med-markus-kvavik/-2-2-bjorn-staerk/

Jeg er med i pastor Markus Kvaviks nye podcast for å snakke om synd og ateisme.

2019-09-16 11:36

Jeg snakker i Horten tirsdag 24/9 kl 18 om grønn lykke og forbruk.

Tønsberg lokallag ønsker velkommen til bokkafe med forfatter Bjørn Gregory-Stærk og foredraget 'Jakten på den grønne forbrukerlykken' tirsdag 24. september i det 'Gule huset' i Horten Foredraget er basert på boken med samme tittel (utgitt av Humanist forlag). Forbrukersamfunnet skulle gjøre oss lykkeligere og verden bedre, men i stedet har vi endt opp med å fylle skapene våre med dårlige, billige produkter som skader både naturen, de som lager dem, og oss selv. Dette foredraget handler om å få et sunt forhold til tingene våre igjen gjennom å tenke som antiforbrukere&colon; Kjøpe holdbare, reparerbare, etiske og brukte ting som er gode for verden og gir oss glede. Adresse&colon; 'Det gule huset', Storgaten 37, Horten.

2019-09-16 11:33

Human-Etisk Forbund arrangerer i samarbeid med Bilioteket i Enebakk et åpent møte, med besøk av forfatter Bjørn Stærk. Temaet for kvelden er, Jakten på den grønne lykken. En bok om å leve gode liv som også gjør verden bedre. Velkommen!

2019-09-16 11:32

Jeg skal til Østre Toten folkebibliotek i kveld og snakke om grønn lykke og forbruk. Og på onsdag, Enebakk.

'Grønn lykke gjennom antiforbruk' - foredrag med Bjørn Stærk Forbrukersamfunnet skulle gjøre oss lykkeligere og verden bedre, men dette er en bløff. Forbruket vårt skader mennesker og natur, og er ikke en gang bra for oss forbrukere. Dette foredraget handler om den mørke siden av forbrukersamfunnet, og hvorfor vi heller bør tenke som antiforbrukere&colon; Kjøpe holdbare, reparerbare, etisk produserte produkter som er gode både for miljøet, for andre mennesker og for oss selv. Gratis inngang! Arr.&colon; Østre Toten kommune’s kampanje #klimahelt og Østre Toten folkebibliotek

2019-09-13 13:41

Fin gjennomgang i Morgenbladet av Ytringsfrihet annotert satt opp mot Frank Rossaviks bok.

“Rossaviks bok skjelner, heldigvis, mellom ytringsfrihet som juridisk og sosial rettighet, men grensene glir nokså raskt ut av syne, slik at de to feltene i stor grad overlapper hverandre. Stærk skiller skarpere og mer konsekvent. Jussen bør være meget romslig, men den sosiale ytringsfriheten – de arenaene der normer konstitueres, og vi velger mellom viktig og irrelevant – kan og bør ha klarere rammer. Slik kan boken hans leses som et langt forsvar for aktivt og stillingstagende redaktøransvar.

Ytringsfrihet annotert bygger også, i mine øyne, på en mer kjøttfull språkfilosofi, med flere lag og nyanser. Hos Rossavik og mange ytringsliberalere er språk ofte et slags rengjøringsmiddel, som skyller vekk slagg, renser luften og klargjør motsetninger. I Ytringsfrihet annotert har ytringer derimot alltid kontekst – historie, maktrelasjoner, retorisk situasjon – og språket spiller en mer selvstendig rolle som verdensskaper og normbygger. Hatefulle utsagn blir ikke bare rusk i maskineriet, men like mye giftdråper som kan ødelegge grunnvannet i et sosialt fellesskap.

Frank Rossavik viser oss at problemene vi står overfor som språkbrukere, ikke kan løses uten trygg forankring i klassisk ytringsliberal teori. Bjørn Stærk viser oss at det alene langt fra er nok.”

To selvutnevnte tvilere legger ytringsfriheten under lupen, men bare den ene lar usikkerheten få reelle konsekvenser for resonnementene.

2019-09-12 05:56

“Vil hun ta fra meg ytringsfriheten?” - Espen Ottosen

Det er litt flaut at dette må gjentas omtrent hver gang ordet “ytringsfrihet” dukker opp i avisa, men det finnes altså en sosial dimensjon her av ting man ikke tåler men heller ikke vil forby.

Altså, les Ytringsfrihet annotert. Seriøst. Dette er ikke bra nok. Vi kan ikke gå rundt i en permanent tilstand hvor vi bruker ordet ytringsfrihet på en så slurvete måte.

Jeg skjønner ikke hva Nora Dåsnes mener når hun skriver at hun ikke vil «tåle» det jeg står for. Vil hun ta fra meg ytringsfriheten?

2019-09-11 16:21

Bare én tenker du kanskje, men saken er den at Vivende ønsker den beste, og trenger bare å fylle ett tomt sete før vi starter med nysatsingen vår. Vi ser etter en engasjert kollega som ønsker å gjøre en forskjell hos kundene og være med på å starte et nytt selskap. Du vil få en sentral r...

2019-09-11 06:58

Jeg er med i pastor Markus Kvaviks nye podcast for å snakke om synd og ateisme.

Vi kjører igang nytt tema, og det store spørsmålet er “Hva er egentlig synd?” Markus tar turen for å prate med Bjørn Stærk, som er en ateist som like... – Lytt til #2.1 SYND fra Store spørsmål med Markus Kvavik direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger...

2019-09-11 06:10

“Norsk politikk ble ikke så veldig mye grønnere på mandag, bortsett fra i Oslo, men den har fått en sterkere grønn akse. Folk trekker mot MDG på den ene siden og bompengemotstanderne på den andre. Jeg tror partier som ikke klarer å plassere seg på denne aksen vil få problemer i årene fremover. Et av målene mine med Jakten på den grønne lykken var å sette ord på hva det er ved grønne ideer som er så radikalt og, for mange, så inspirerende. Hvor kommer den sterke motstanden mot biler i byen fra, for eksempel? Noe må det være i dette som tiltrekker folk, for oslovelgerne vil bare ha mer av det. Et annet mål med boka var å finne ord for dette som også gir mening på høyresiden. Den grønne aksen presser seg fram over alt, også til høyre for sentrum, og alle som er opptatt av politikk bør prøve å forstå hvorfor.' - Bjørn Stærk

2019-09-09 18:40

Siden flere av bodene i bygget fikk vannskader under forrige styrtregn, er kveldens klimatilpasningstiltak å bytte ut pappeskene i boden vår med plastbokser, i forkant av ny flomfare i morgen. #nyttklima

2019-09-07 08:31

De morsomste tekstene å jobbe med for meg er foredrag, fordi de lever og endrer seg over flere år. I dag har jeg fire slike foredrag liggende basert på bøkene mine (om synd, ytringsfrihet, forbruk og grønn lykke) som jeg plukker fram et par ganger i året og forbedrer. Gøy.

Mitt personlige tips til skribenter som vil holde foredrag er forresten: Bruk manus, skrevet med muntlig språk. Det blir ikke like bra som når de beste snakker uten manus, men med et godt manus du kjenner godt kan det bli ganske bra, iallfall ikke dårligere enn teksten. Så da består jobben i å lage en god muntlig tekst i ro og mak på forhånd. Hvis du er som meg, er dette mye mye lettere enn å improvisere basert på notater og hukommelse. (Ja, jeg har prøvd.)

Tips 2: Jeg har manuset på en Kindle med stor skrift. En personlig teleprompter, uten blafring og rot med papir.

2019-09-04 05:08

Det er faktisk helt tilfeldig at saken min om å dra på elbilferie til bl.a. Sunnmøre kommer på trykk noen få dager etter at Sylvi Listhaug påstod at du ikke kan kjøre elbil fra Oslo til Sunnmøre.

Rekkeviddeangsten kan avlyses&colon; Elbilene er blitt gode nok.

2019-09-01 07:18

Som ateist er det litt stas å få Å sette verden i brann sitert flere ganger i biskop Reinertsens NRK-gudstjeneste (fra 25:30). Det underlige er at jeg skrev boka mest for ikke-kristne som lurer på hvordan de skal forholde seg til den kristne arven, men den har slått an best blant nettopp kristne. Ting har endret seg siden Hallesby og Øverland.

Det er uansett en bok som har ligget i bakgrunnen for alt jeg har skrevet siden, spesielt om miljøspørsmål. Mange sliter med å forstå hvilken retning jeg har beveget meg de siste årene. En del av svaret ligger i arbeidet med denne boka.

Gudstjeneste i Skien kirke i forbindelse med kirkens 125-årsjubileum. Liturger er prost Liv Espeland Jettestuen og sokneprest Øystein Gunnersen. Biskop Stein Reinertsen holder prekenen. Tidligere sokneprest Gunnar Thelin deltar også. Tekstlesere er Trine Fredriksen og Nina Kihle, og ved orgelet s...