Facebook-arkiv Mars 2020

<- Tilbake

2020-03-28 11:14

Siden alle sitter hjemme og kjeder seg for tiden, her er en undersøkelse om spredning av koronavirus som Oslo universitetssykehus ønsker at så mange som mulig svarer på. Krever pålogging med BankId, men tar bare ti minutter å svare: https://www.koronastudien.no/

2020-03-05 12:04

Spire har en kampanje om teknologi, og jeg har bidratt med en tekst om hvordan store systemendringer kan starte med at du og jeg tør å gå foran og leve litt annerledes.

For å løse klimakrisen, biomangfoldkrisen og de andre miljøproblemene våre må vi gjøre store endringer som vil berøre oss alle. Hva kan vi gjøre for å starte disse endringene?