Grådige små ideer

Et kjennetegn ved konspirasjonsbullshit og ulike religiøse og teknologiske kultbevegelser er at de gjør bruk av grådige små ideer, det vil si ideer som krever at alle andre ideer snus opp ned på hodet for deres skyld.

I antisemittisme er den grådige lille ideen at jødene styrer verden. For at denne påstanden skal stemme, må alt annet vi vet om hvordan samfunnet og mennesker fungerer forkastes og bygges opp på nytt med antisemittisme som grunnmur. Det er umulig å være antisemitt og samtidig for eksempel godta at politikk er et komplekst fenomen som oppstår i møtet mellom interesser, ideer og tilfeldigheter. Hvis du benekter Holocaust, benekter du også hele den historiefaglige metoden.

I klimaskepsis er den grådige lille ideen at noen få fanatiske klimaaktivister står bak all klimaforskning. For at denne påstanden skal stemme, må hele vår forståelse av hvordan vitenskap og forskning fungerer forkastes og bygges opp på nytt med klimaskepsis som grunnmur.

Riktige ideer er sjelden små og grådige. De store riktige ideene er generelle nok til å bære et helt økosystem av ideer uten at disse låses fast til en helt bestemt konklusjon. Én stor riktig idé er for eksempel at i blant begår stater folkemord og andre krigsforbrytelser. En annen stor riktig idé er at i blant lyver stater om at andre stater begår krigsforbrytelser.

Små riktige ideer er som regel utbyttbare, uten at dette river alt annet med seg. Hvis klimaforskerne justerer på estimatet sitt for hvor mye oppvarming en gitt mengde klimagassutslipp fører til, betyr ikke dette at all tidligere klimaforskning på forkastes. Konsekvensene står i forhold til justeringen. Selv om konsekvensene skulle være store, innebærer dette neppe at man må forkaste teoriene og metodene de ulike klimafagfeltene bygger på.

Små riktige ideer er modulære og ortogonale. Modulære i betydningen at de kan byttes ut og ikke er større enn de behøver å være. Ortogonale i betydningen at du kan justere på dem uten at dette tvinger frem unødvendige justeringer i andre ideer. Det vil si de er i rett vinkel med hverandre. At de flytter seg på én akse, har ikke nødvendigvis konsekvenser for de andre aksene.