Midlertidig begrepstømming

Å skrive om et tema uten å bruke et bestemt, vanlig ord som leserne har sterke følelser til.

I blant blir ord så store og følelsestunge at det blir vanskelig å bruke ordet i en tekst, fordi det fremkaller så sterke følelser hos mottakeren at de får en umiddelbar negativ eller positiv reaksjon. Dette hindrer mottakeren i å ta stilling til innholdet i teksten. Ordet har samme effekt som når det dukker opp en kjendis. Hele forståelsen vår av det som skjer blir farget av følelsene vi allerede har knyttet til ordet.

Samtidig kan ordet være verdifullt i seg selv. Det beskriver en nyttig idé. Vi ønsker ikke å avskaffe ordet eller ideen som ligger bak.

Da kan vi ta i bruk midlertidig begrepstømming. Altså skrive teksten som om dette ordet ikke finnes. Skriv om ideen som ligger bak ordet, men uten å bruke selve ordet en eneste gang. Du behøver ikke finne på et nytt ord. Bare la det være.


Tilbake til ordboka eller start