Slibris

En slibris er en mann som innad i sitt miljø er kjent for og slipper unna med slibrig oppførsel.

Ordet omfatter både lovlig og ulovlig oppførsel og gråsonen i mellom, og fanger dermed opp alle #metoo-skandalene hvor mektige menn som for eksempel Trond Giske i lang tid har oppført seg på en ekkel måte, men uten nødvendigvis å ha gjort noe straffbart.

En slibris er et problem for miljøet de tilhører på flere måter. Oppførselen skader ofrene og kan presse dem ut av miljøet. Den skader også potensielle ofre, altså alle de som lærer å holde hodet lavt for å unngå slibrisens oppmerksomhet. I tillegg gjør den miljøet rundt slibrisen til medskyldige i oppførselen hans. En mektig slibris tvinger folk til å velge side: Enten fortsetter du å se mellom fingrene på oppførselen deres, og forsterker dermed skaden de gjør, eller så går du til åpen krig mot slibrisen, en krig som kan splitte miljøet og som du risikerer å tape.

Slibrisen skiller seg i den ene retningen fra personer som bedriver slibrig oppførsel i det skjulte. Slibrisen står paradoksalt nok sterkere enn disse, fordi du ikke kan avsløre slibrisen til venner og kolleger på samme måte. De vet om dette allerede. De har bestemte seg for å ikke gjøre noe med det.

Slibrisen skiller seg i den andre retningen fra de som har blitt allment beryktet for sin oppførsel, altså det som for eksempel skjer når en #metoo-skandale tar av og når offentligheten. Utfallet vil da avhenge av alvoret i oppførselen og slibrisens makt i miljøet sitt. Skandalen kan være slutten på karrieren, eller det kan være at slibrisen har et så sterkt nettverk rundt seg at de blir sittende - igjen, som med Trond Giske.

Med andre ord, for en som ønsker å bedrive slibrig oppførsel mot folk rundt seg, er det tryggere å gradvis inkludere andre i denne oppførselen enn å gjøre det helt i det skjulte.


Tilbake til ordboka eller start