Tilkarringsvirksomhet

Rent seeking. Næringslivsirksomhet som handler om å tilegne seg en form for grunnrente, hvor man i stedet for å skape noe, plasserer seg på en pengestrøm og tilkarrer seg en andel av denne.


Tilbake til ordboka eller start