Ytringsrom

Ytringsrom er din faktiske mulighet til å nå ut med ytringene dine til et publikum. Dette til forskjell fra ytringsfrihet, som gir deg en rett til å ytre deg. Du kan være fri til å si noe, men av ulike andre årsaker ikke nå ut til et publikum med det du sier, for eksempel fordi du sier det på en rotete måte, fordi redaktører og andre portvoktere ikke er interessert, eller fordi det bryter med normene i miljøet du ytrer deg i. Da har du ytringsfrihet men ikke ytringsrom.

Les mer i Ytringsfrihet annotert.


Tilbake til ordboka eller start