Det lille nettet

Om en alternatv infrastruktur for nettet hvor tjenester eies og kontrolleres av enkeltpersoner og små grupper.

Jeg skriver mye i denne bloggen om ting som er galt med teknologigigantene og landskapet de har skapt. Dette er nødvendig, men også utilstrekkelig, og egentlig ganske enkelt. Det er lett å si at Facebook og Google har gjort noe dumt. Det er like lett som å si at den allmektige kongen i landet ditt har gjort noe dumt. Selvfølgelig har de det, men etter at du har sagt det er det fremdeles de som bestemmer. Det viktige spørsmålet er: Hva er alternativet?

Det spørsmålet er vanskelig å besvare, blant annet fordi vi mangler ord som kan beskrive alternativene. Dermed forblir den alternative visjonen tåkete. Når det riktige ordet dukker opp, blir det samtidig lettere å se for seg tingen det beskriver. For meg falt for eksempel mye på plass da jeg hørte ordet redesentralisering fra noen i Electronic Frontier Foundation: Nettet er i utgangspunktet en desentralisert teknologi som har blitt sentralisert av gigantene. Det er de som gjør noe unaturlig med teknologien. En del av løsningen er derfor å redesentralisere for eksempel sosiale medier.

Når du har de riktige ordene, ser du veien klarere. I dette og neste innlegg skal jeg derfor snakke om to begreper som jeg tror hører hjemme i en visjonen om et alternativt internett. Først: Det lille nettet. Deretter den digitale hagen.

Det lille nettet

Dette begrepet stammer fra teknologiaktivisten Aral Balkan i The Small Technology Foundation som betrakter seg selv som en del av the small web, altså det lille nettet. Han forklarer hva han legger i dette ved å sette det i kontrast mot det “store nettet” vi som regel befinner oss på. Det store nettet er en verden hvor et stort antall mennesker er “brukere” i enorme datasystemer kontrollert av giganter som Facebook og Google. I det store nettet eier du ingenting, du er bare en leietaker som betaler med persondataene dine for en tjeneste du ikke kontrollerer.

Du har ingen rettigheter på det store nettet. Du kan når som helst bli sensurert eller utestengt, og ikke nødvendigvis av årsaker som gir mening. Det er ikke bare autoritære drittsekker som Donald Trump som plutselig stenges ute fra kontoene sine. Det kan skje deg og meg også, for eksempel fordi noen har gått sammen om å rapportere den, eller fordi en algoritme har misforstått, eller fordi du driver med noe ufarlig som selskapet plutselig bestememr seg for at de ikke liker. Enda skumlere er fortellingene om Google-brukere som stenges helt ute fra både e-post, skylagringstjenesten og de andre tjenestene deres, uten at de vet hvorfor. Med ett mister du tilgang til alt du har av filer og mailer, og du har ingen måte å kontakte Google for å be dem rette opp i feilen.

Det store nettet finansieres ved at gigantene masseovervåker brukerne sine og utnytter monopolmakten sin på ulike måter. Det er ikke vårt internett, det er deres.

Det lille nettet, skriver Balkan, er det stikk motsatte av dette. Det består av tjenester som eies og kontrolleres av enkeltpersoner. På det lille nettet er du ikke en bruker, du er en person. Du bestemmer hva du vil gjøre med ditt lille sted på nettet, ingen andre. Serverrammeverket Site.js er utviklet av Small Tech Foundation som et verktøy for det lille nettet. Tanken bak Site er å gjøre det så lett som mulig for enkelpersoner å komme i gang med en webserver de kan styre selv. Det er som sagt den jeg bruker på mitt eget nettsted. Site er en applikasjon som kjører på en enkel server i skapet mitt. Den er relativt lett å sette opp, hvis du er litt teknisk anlagt. Planen deres er å gjøre det lettere i framtiden, ved å tilby skyløsninger hvor du kan sette opp din egen Site-instans.

Det lille nettet beskriver med andre ord en type infrastruktur. Infrastruktur er essensielt. Infrastrukturen legger premissene for hva vi kan gjøre på nettet. Det er umulig å bygge noe godt oppå den sentraliserte infrastrukturen overvåkningskapitalister og andre teknologigiganter tilbyr. Like umulig som det ville være å bygge et fritt samfunn på toppen av et autoritært styresett.

Men infrastruktur er ikke alt. Vi skal fylle infrastrukturen med innhold også. Hva slags innhold finner du på det lille nettet? Det kan du lese mer om i neste innlegg, om den digitale hagen.