ALLOKMEM.TXT

===============================================================================
   Date: 08-20-95  Time: 02:10p   Number: 2827  
   From: Bent_Ivar Helland       Refer: 2818  
    To: Anders Sandvig       Board ID: INFOLINK    Reply: 
 Subject: Skjerm-buffer...         51: Programming/  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
> > Hva med å allokere minne gjennom DOS-kall ???
>
> Funker sikkert bra det - hvis man bare vet hvordan - :)

Bruk DOS Funksjonskall 48h, Allocate memory block !

MOV AH,48H
MOV BX,memsize/16 +1  ; # of paragraphs
INT 21H
JC  NO_MEM
segmentet til minnet returneres i AX !

For at dette skal kunne brukes, må du HELT først i programmet
(før ES endres) sørge for at programmet bare bruker så mye
minne som det virkelig trenger :

MOV AH,4AH
MOV BX,prg_mem_size/16 +1 ; # of paragraphs
INT 21H
JC  MEM_ERR


Se forøvrig i en interrupt-liste.
(Regner med at du har en bok eller et program som f.eks. HelpPC..)

Benty/Uzul of SCOOP/CoSysop SunRay BBS 51744282
===============================================================================