ASM1.TXT

===============================================================================
   Date: 08-04-95  Time: 12:58p   Number: 2678  
   From: Geir Sanne          Refer: 2652  
    To: Ketil Froyn        Board ID: INFOLINK    Reply: 
 Subject: Skjerm-buffer...         51: Programming/  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
KF│ Det er en ting jeg lurer på. Hvis jeg skal lage en skjermbuffer på
KF│ 64000 bytes, hvor skal jeg legge denne, dvs ved hvilken adresse?
KF│ Eller er det en måte å få tasm til å avgjøre det for meg?
-------------------
     ideal
     dosseg
     model   small
     stack   256h

     dataseg

buffer:  db    64000 DUP(0) ; setter av 64000 bytes lik 0..

maks.. 65535-64000 bytes til andre variabler..


     codeseg

start:  mov    ax,@data
     mov    ds,ax
     mov    si,offset buffer

     ds:si vil nå peke på første byte i buffer...

     end    start

Filen blir nå 64000 bytes større, men det kan løses ved å pakke med
PKLite...

▌XBoard 1.0 #0000▐ Geir Sanne  22281489
===============================================================================