ASM2BCPP.TXT

===============================================================================
   Date: 08-14-95  Time: 08:31p   Number: 1949  
   From: Harald Landro         Refer: 1943  
    To: Bjørn Stærk        Board ID: INFOLINK    Reply: 
 Subject: ASM vs BC++           32: Programming/  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
BS>OK, men hvis jeg da skal bruke disse rutinene i ett C-program,
 >hva gjør jeg da?

Da må du bare skrive ASM-funksjonen i TASM. Funksjonen skal ha akkurat 
samme navn som den har i C-programmet ditt, med ett unntak: det skal 
ha en underscore (_) foran (streken heter underscore på engelsk, jeg 
vet ikke hva den heter på norsk). Hvis du vil kalle på en C-rutine, så 
setter du (som du sikkert vet) argumentene på stack'en i omvendt 
rekkefølge, og call'er rutinen med underscore (_) foran. Ellers må du 
hele tiden huske på at C setter argumentene på stack'en i *omvendt* 
rekkefølge, og dermed får du argumentene i *riktig* rekkefølge når de 
når rutinen din. Hvis du vil returnere noe, skal returen stå i AX hvis 
det er WORD (int eller near *), eller DX:AX hvis det er DWORD (long 
eller far *). Håper du forstår, jeg er ikke så flink til å forklare... 
Her er i allefall et lite eksempel:
 
/* I asmprove.c */

extern int _AsmRutine( int );

void SkrivTall( int a, int b )
{
 printf( "%d %d", a, b );
} 

void Main( void )
{
 printf( "AsmProve returnerer: %d", _AsmRutine( 4 ) );
}

/* Slutt asmprove.c */

;Start asmprove.asm 

PROC NEAR _AsmProve
    push  bp
    mov   bp, sp     ; Sett opp standard stack frame
    mov   ax, 3      
    push  ax       ; *Andre* argument
    mov   ax, 7     
    push  ax       ; *Første* argument
    call  _SkrivTall   ; Kall på SkrivTall
    add   sp, 4      ; I C har rutinen som kaller ansvaret
                ; for å rydde opp i stacken etter
                ; funksjons-tall
    mov   ax, [bp+2]   ; AsmProve returnerer første argument
                ; (som ligger ved BP+2 (tror jeg...))
    pop   bp       ; Rydd opp og
    ret           ; Returner...
ENDP
 
;Slutt på asmprove.asm

Det er noe mer du må gjøre, som å deklarere _SkrivTall i asmprove.asm. 
Jeg er ganske sikker på at dette virker (så snart de syntaktiske 
feilene er borte... ;-)), men jeg har ikke testet det... Spør meg hvis 
det er noe du ikke forstår, så skal jeg *prøve* å forklare det ;-)

Harald Landro
---
 ■ 1st 1.11 #3164 ■ Bedre med en pc på pulten enn ti i butikken
===============================================================================