BRESNOT.TXT

===============================================================================
   Date: 08-16-95  Time: 02:01p   Number: 193  
   From: Nicolaas Groeneboom@BEB    Refer: 185   
    To: Bjørn Stærk        Board ID: ROLVSOY     Reply: 06-29-95
 Subject: Linjer              34: TEAM/Program  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
>>> Er det noen som kan skaffe meg en rask linjerutine, helst i
>>> ASM eller C++?

>>> Jeg har hørt at bresenhams rutine skal være veldig rask, så hvis
>>> du har den, eller en annen, så ville det være veldig hyggelig om jeg
>>> kunne få den.

>>Bresenhams rutine er IKKE rask nei!

> Ikke? Neivel.. hvis du kan komme med en som er raskere, så
> er jeg glad for det.


Hvis en har littegrann IQ og enda litt logisk sans, (noe jeg regner med
de fleste programmere har) skulle det ikke være så vanskelig å tenke seg
denne rutinen:

   Stigning = (( X2 - X1 ) * 256) div ( Y2 - Y1 )
   (ganges opp med SHL 8)

   I hovedloopen økes Y med 1 og X, som er ganget opp med 256 med
   stigning.

Drit, dette var stress å forklare. Tror jeg heller uploader source-
filen.

Jaws
===============================================================================