PUTPIX.TXT

===============================================================================
   Date: 05-03-95  Time: 10:01p   Number: 23   
   From: JAN_REIDAR JØRGENSEN     Refer: 19   
    To: BJOERN STAERK       Board ID: ROLVSOY     Recvd: Yes
 Subject: Putpixel             86: Programmerin  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
BS│ JJ> Fungerer den i alle grafiske modusene/oppløsningene?
BS│ Nei, det blir *mye* mer komplisert... Denne fungerer bare i MCGA
BS│ (320*200*256), det er jo stort sett denne modusen som brukes
BS│ til spill/demoer....
BS│ Har du noen rutiner som fungerer til andre moduser??

Fant denne rutinen i boken "Programmer's Guide to the EGA, VGA, and
Super VGA Cards":

; Write a point into display memory in a 256-color mode

; Input parameters
; x,y       hor and vert coordinates of pnt
; color color to drw pnt
; offset display offset = # of pxls per line

; Calling Protocol
; Wr_Pixel_256(x,y,color,offset);

Wr_Pixel_256 proc FAR C PUBLIC USES ES
DI,x_addr,y_addr,color:byte,bytes_per_row
; determine the (long) address = (y*offset)+x. segment
; is in dx and the offset is in ax
     mov    ax,bytes_per_row  ;get offset
     mov    bx,y_addr      ;get y
     mul    bx              ;y*offset
     add    ax,x_addr      ;(y*offset)+x(lower 16 bits)
     adc    dx,0             ;(y*offset)+x(upper n
bits)
     and    dx,0fh            ;only keep lower 4
bits of segment

; load the segment register
     push   ax              ;save the offset for
later
     mov    al,dl             ;get the segment value
     mov    dx,3cdh            ;pnt to segment reg
     out    dx,al             ;load the segment reg

; send the data to the display memory in es
     mov    es,SegA000
     pop    di              ;get display offset
value
     mov    al,color      ;get color
     mov    es:[di],al          ;store color in
display memory
     ret
Wr_Pixel_256 endp

Håper den kan hjelpe deg. Jeg har IKKE testet den, og vet ikke om
den virker.

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════
║ JARE - Jan Reidar Jørgensen - SigOp i Programmering - JARETAG 1.1A
===============================================================================