ROTAT_BM.TXT


Message #35/36 in SWE: Algoritmer     [FIDO] [EchoMail]
Info  : <- #32
From  : Mattias Ernelli [POST 22-Sep-1993 19:21]
To   : Henrik Karlsson
Subject: Rotera

Tja, vi tar en bitmap som är X * Y punkter stor. den skall vridas A
grader. Först genererar vi en linje som är riktad A - 90 grader och är Y
punkter lång, Sen följer vi den linjen och från varje punkt i linjen
ritar vi en ny linje som är riktad A grader och är X punkter lång. För
varje punkt på den andra linjen skriver vi en punkt ur Bitmapen.

Om vi säger att bitmapen är 10 x 10 Pixels och ser ut såhär.

AAAAAAAAAA
BBBBBBBBBB
CCCCCCCCCC
DDDDDDDDDD
EEEEEEEEEE

Tja vi säger 10 x 5 (Pcn har ju inte kvadratiska tecken) sen vrider vi
den - 26.5 grader, så blir det såhär:

    AAAA
    BBBBAAAA
   CCCCCBBBBAA
   DDDDDCCCCBBBB
   EEEEEEDDDDCC
      EEEEDD
        EE
Nu kanske det inte blev så vackert, men jag hoppas att du förstår
principen, raden A skrivs ut längs en linje som bestäms av rotations
vinkeln, B C D osv,

--- HKOM
 * Origin: Different people have different needs (2:201/201.12)

[-] Previous Reply
[A]gain, [L]ast, [N]ext, [W]rite, [R]eply, [S]top: