SCROLL.TXT

===============================================================================
   Date: 11-30-95  Time: 07:02p   Number: 3819  
   From: Frode Nilsen         Refer: 3816  
    To: Andreas Nordseth      Board ID: INFOLINK    Reply: 
 Subject: Scrolling            54: Programming/  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
AN> Er det noen som vet hvordan jeg kan lage glatt scrolling i text-mode?

AN> Jeg mener scrolling pixel for pixel ikke linje for linje. Jeg vet at det
AN> går an, men vet ikke hvordan. Jeg tror det ikke er en X-mode.

Jaudå. Saken du må bruke er VGA'ens "Horizontal Pel Panning Register".
Ikke noe x-mode, nei. Funker både i graf- og text-mode forresten.
Send 13h til Index port 3c0h, og send deretter antall pixels som skal
scrolles på dataporten 3c1h. (Kun de fire første bit'ene leses).
Det er da hele skjermen som scroller, men det er nok ingen annen måte
å gjøre det på. (?).


---
 ■ RM 1.31 1600 ■ <≡=-· NilsenTag (TM) ·-=≡>  [froden@infolink.no]
===============================================================================