BUDDHA.TXT - Giftpiler

===============================================================================
   Date: 10-16-95  Time: 05:33p   Number: 496  
   From: kea@hedda.uio.no       Refer: 0    
    To: ALL            Board ID: ROLVSOY     Reply: 
 Subject: Giftpiler            143: no.religion  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
Date: Mon, 16 Oct 1995 13:53:09 +0800
From: kea@hedda.uio.no (KE Arnesen)
Organization: University of Oslo

En gang mens Buddha oppholdt seg i Anathapindikas park i Jeta-lunden naer
Savatthi, kom en mann med navnet Malunkyaputta til ham. Han var kommet paa
at det var flere filosofiske spoersmaal som mesteren hadde latt vaere aa ta
stilling til, slik som om verden er evig eller ikke, endelig eller
uendelig, skapt eller uskapt, hvorvidt sjelen er det samme som den fysiske
kropp eller om sjelen er een ting og kroppen en annen, og saa videre. 
   
Han mislikte sterkt at Buddha ikke hadde forklart disse ting, og tenkte at
hvis mesteren ikke gav ham tilfredsstillende svar paa disse spoersmaal,
ville han ikke foelge ham. Men hvis mesteren gav ham svar paa disse ting,
da ville han foelge ham og leve et liv under hans veiledning. 
   
Malunkyaputta hilste Buddha slik det soemmet seg og satte seg ved hans
side. Idet han satt slik, henvendte han seg til mesteren og framla det som
laa ham paa hjertet.
   
Buddha gav da foelgende svar: 
-Det er akkurat som om en mann, som etter aa ha blitt saaret av en giftig
pil, skulle si til sin lege: 
'Jeg tillater ikke at du fjerner denne pilen foer jeg faar greie paa navn
og bosted, kaste, alder, yrke og foedested til den personen som skjoet
pilen. Likeledes vil jeg vite om hans hud er lys, mellom-brun eller moerk,
om han brukte langbue eller armbroest, om fjaerene paa pilen er av en gribb
eller en heire eller en falk eller en paafugl, og hva slags tre pilen er
laget av maa du ogsaa finne ut. Alt dette maa jeg faa klarhet i foer du
fjerner pilen.'

Mannen ville visselig doed foer alt dette kunne bli brakt paa det rene. 

Slik ville det ogsaa gaa med den som sier: 'Jeg vil ikke foelge Buddhas
laere foer han har klargjort all verdens sannheter.╒ En slik person ville
doe foer Buddha hadde forklart alt dette.
   
Malunkyaputta, er et gagnlig liv avhengig av troen paa at verden er evig?
   
Nei visst.
   
Og videre, Malunkyaputta, er et gagnlig liv avhengig av troen paa at verden
ikke er evig? Eller av troen paa at sjelen er det samme som den fysiske
kropp eller ikke er det? 
   
Nei visst.
   
Men, Malunkyaputta, uansett om man tror at verden er evig eller ikke, er
det ingen tvil om at det finnes foedsel, alderdom og doed; at det finnes
sorg, klage, smerte, tungsinn og fortvilelse ╤ og at det er opphoeret av
disse ting, i selve dette liv, som jeg gir veiledning om.
   
Jeg har ikke besvart de spoersmaal du nenver, for de er ikke nyttige for aa
leve et gagnlig liv. De foerer ikke til frihet, loesrivelse, ro, til
oppvaakning eller til Nirvana. Derfor har jeg ikke besvart dem. 
   
Men, Malunkyaputta, hva har jeg forklart? Jeg har forklart lidelsen,
Malunkyaputta, og lidelsens opphav, lidelsens opphoer og veien til
lidelsens opphoer - det har jeg forklart. For dette, Malunkyaputta, er
nyttig, det angaar grunnlaget for aa leve et gagnlig liv - det foerer til
frihet, loesrivelse, ro, til oppvaakning og Nirvana. Derfor har jeg
forklart det. 
   
Og derfor, Malunkyaputta, skulle du la de spoersmaal som jeg ikke har
besvart, vaere ubesvarte, og bare anse de spoersmaal som jeg har svart paa,
som besvarte. 
   
Slik talte Buddha, og Malunkyaputta mottok hans ord med glede.
===============================================================================