ISMER.TXT - Definisjon av -ismer

===============================================================================
   Date: 04-20-95  Time: 05:13p   Number: 126  
   From: DAG HØIDAHL          Refer: 0    
    To: ALL            Board ID: ROLVSOY     Recvd: No 
 Subject: -ismer              20: FrittForum   Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
Jeg leste nettopp en definisjon av forskjellige -ismer som er litt
artig. Versågod:

Konservatisme: Du har to kuer.
Sosialisme:   Du har to kuer og gir den ene til naboen.
Fascisme:    Du har to kuer. Regjeringa tar begge og selger melka.
Kommunisme:   Du har to kuer. Regjeringa tar begge og selger *deg*
        melka.
Stalinisme:   Du har to kuer. Regjeringa tar begge og skyter deg.
Byråkrati:   Du har to kuer. Ragjeringa tar begge, slakter den ene,
        melker den andre og tømmer ut melka.
Kapitalisme:  Du har to kuer. Du selger den ene og kjøper en okse.


.---------------------------------.
| Using THOR 1.25 |        |
|         | - DAg Høidahl |
`---------------------------------'

"Mundus vult decipi."
===============================================================================