Ytringsfrihet annotert: En kranglete bok om krangling (2019)

Ytringsfrihet annotert - En kranglete bok om krangling

Hvor mye ytringsrom bør vi gi til ideer som kan være farlige? Sprekker trollene i sola eller får de næring? Hva skal vi tenke om scenenekt, polarisering og ekstremisme på nettet?

I 2013 la jeg fram argumenter for og mot ytringsfrihet og ytringsvennlighet i boka Ytringsfrihet: Pro et contra, og landet selv på den ytringsliberale siden. I denne håndannoterte utgaven har jeg skiftet mening. I del 1 er originalteksten bevart, men margen er full av kritiske kommentarer. Del 2 forklarer hva som manglet i originalen.

En bok som så to sider av saken ser nå tre.

Bestill boka i bokhandelen. Eller ta kontakt på e-post for å kjøpe en signert kopi av denne eller noen av de andre bøkene mine. Hvis du er innom Oslo i blant, kan jeg levere den personlig, gjerne over en kopp kaffe.

Jeg holder også foredrag basert på innholdet i denne boka.

Medieomtale

Bjarne Riiser Gundersen, Morgenbladet: Holde kjeft eller ikke holde kjeft, det er spørsmålet

Bjørn Stærk rapporterer direkte fra kommentarfeltenes ville krattskog, og snakker språket til de innfødte der flytende (bokens åpningsscene er typisk nok hans første modem-oppkobling til et BBS-forum på 1990-tallet). Mens Rossavik frikjenner ytringsliberalismen for skyld i dagen triste globale utvikling, og heller peker ut teknologien som hovedårsak, går Stærk dypere inn i sammenhengene – og smertepunktene – der de to møtes. [..]

Hos Stærk stikker både tvilen og selvkritikken dypere. Han er på glid fra et høyrepopulistisk opprør som en gang tiltrakk ham, fordi han ser hvordan det er blitt mer kynisk og fokusert, og tettere forbundet med «penger, makt og en uuttømmelig reserve av privilegert sinne». [..]

Ytringsfrihet annotert bygger også, i mine øyne, på en mer kjøttfull språkfilosofi, med flere lag og nyanser. Hos Rossavik og mange ytringsliberalere er språk ofte et slags rengjøringsmiddel, som skyller vekk slagg, renser luften og klargjør motsetninger. I Ytringsfrihet annotert har ytringer derimot alltid kontekst – historie, maktrelasjoner, retorisk situasjon – og språket spiller en mer selvstendig rolle som verdensskaper og normbygger. Hatefulle utsagn blir ikke bare rusk i maskineriet, men like mye giftdråper som kan ødelegge grunnvannet i et sosialt fellesskap.

Eva Holte, Utrop: Bok fra en kranglefant

– Dette er en måte å oppdatere en bok på som jeg tror er unik i Norge, sier forfatteren selv. Det tror vi også. En spennende måte er det også. Her får vi servert det ene synspunktet etter det andre og når vi tror vi har bestemt oss for et standpunkt, dukker det opp nye argumenter i margen som nyanserer eller endrer oppfatningen. Får oss til å tenke oss om en tredje gang. Holder du ofte med sistnevnte taler? Det er vanskelig i denne boka!

Ivar Bakke: Fra de rene prinsipper til de ekte dilemma.

Kanskje den viktigste misjonen til denne utgivelsen er de spørsmål den stiller og den uro den vekker hos de av oss som helst ville forblitt i vår komfortsone, her hvor tidens debatt og verdikamp ikke truer våre liv.

Antirasistisk senter: Kverulanten

Ytre høyre har vunnet en stor seier ved å gjøre “rasisme” til et ord folk i sentrum er for feige til å bruke. Selvsagt kan ordet brukes for lettvint, men de som sier at du aldri må bruke det ordet gjør det ikke fordi de ønsker å bruke bedre ord for de samme verdifulle ideene, men fordi de opplever disse ideene som en trussel. Og det er de. Uten disse ideene klarer du ikke å avkle ytre høyre

Fri tanke: Irriterte og kritiske kommentarer i margen til Ytringsfrihet

Forfatter og samfunnsdebattant Bjørn Stærk er kritisk til sin egen bok om ytringsfrihet fra 2013 og har gitt den ut i alternativ utgave. I Fri tankes første podkast-forsøk forklarer han hvorfor.

Lars Kolbeinstveit, Minerva: Stærk var sterkere før

Det som likevel er mer urovekkende er at Stærk, og andre som deler hans bekymring for samfunnsutviklingen, kritiserer selve ytringsfriheten. Istedenfor å kjempe for sin sak med ytringsfriheten som grunnlag blir selve ytringsfriheten kritisert.

Bjørnar Tuftin:

En veldig interessant bok om ytringsfrihet, ytringsrom og debattklima og om hvordan vi kan være blinde for viktige perspektiver når vi setter rammer for dette. Og også litt en bok om det å ha meninger og pleie dem på en god måte. Det er ganske mange samfunnsdebattanter jeg gjerne skulle sett tok lærdom av denne boka.