Produksjon av elektronikk

Nesten all elektronikk produseres på en måte som ødelegger natur og mennesker, med mindre produsenten legger inn mye innsats i å unngå dette. Fairphone er et av disse få unntakene.


Tilbake til teknologi og start.