Matteødeleggelsesvåpen

Matteødeleggelsesvåpen beskrives i boka Weapons of Math Destruction av Cathy O’Neil som algoritmer med tre egenskaper:

  1. Den indre mekanismen i algoritmen er skjult, (for eksempel bak den tåkete merkelappen kunstig intelligens)
  2. Resultatet av algoritmen er destruktivt
  3. Algoritmen kan skaleres opp slik at en kan gjøre skade på et stort antall mennesker

Tilbake til teknologi og start.