Algoritmer

Algoritmer er oppskriftene datamaskiner følger. Dette er i seg selv verken komplisert eller skummelt. En algoritme kan se ut som dette:

  • Kjør det som kommer på de neste linjene hundre ganger
    • Hent et kattebilde fra nettet
    • Post bildet på Twitter

Bak hver av disse kommandoene ligger det så mer detaljerte algoritmer som for eksempel vet hvordan man snakker med Twitter. Detaljene kan være vanskelig å forstå, men algoritmer som konsept er veldig enkelt, og dette er i utgangspunktet noe programmereren som lager algoritmen har full kontroll over. Algoritmer har en kaosfaktor over seg som kommer av at de lever i spennet mellom det tvetydige menneskelige og det absolutte elektroniske. Alt det som er åpent for tolkning og misforståelser når mennesker snakker med hverandre må reduseres til noe objektivt for at datamaskiner skal kunne forholde seg til det. Dette er vanskelig, men ikke direkte skummelt.

How to Cook Humans, fra The Simpsons

I dagligtalen har algoritmer derimot fått en mørkere betydning. De mest avanserte algoritmene har i dag tre egenskaper: De er uforståelige, de som lager dem har ikke full kontroll over dem, og tvert i mot har algoritmene mye makt over deler av livene våre. Om du for eksempel er en aktiv Facebook-bruker, blir ditt bilde av verden styrt av algoritmer som ingen forstår, heller ikke de som har skapt dem.

Les mer om:


Tilbake til teknologi og start.