Automatisering

Påstanden om at 47% av dagens jobber kan automatiseres er et eksempel på tvilsom bruk av maskinlæring. For å komme fram til dette tallet, tok en gruppe eksperter i 2012 stilling til automatiseringsmulighetene i 70 yrker de kjente godt til. Så brukte de dette som treningsdata for en algoritme og matet den 600 andre yrker. Det er denne algoritmen som kom fram til 47%, uten altså å ha noen dypere forståelse av hva yrkene gikk ut. Påstanden gjenspeiler med andre ord en grov forenkling av hva en liten gruppe eksperter tok stilling til for ti år siden, og har lite verdi.


Tilbake til teknologi og start.