YouTube

I hvilken grad er radikaliseringseffekten på YouTube, hvor tilfeldige mennesker visstnok sendes mot gradvis mer ekstremt og radikalt innhold av anbefalingsalgoritmen, reell? I hvilken grad handler dette også om omstendighetene til disse menneskene, altså at de rett og slett har ganske kjipe liv med et tomrom det er lett for anbefalingsalgoritmen å fylle?


Tilbake til teknologi og start.