Teknologigigantene

Teknologigigantene er en håndfull IT-selskaper som på ulike måter har kontroll over eller er involvert i nesten alt som har å gjøre med programvare, datamaskiner og internett. Selv når du bruker tjenester som ikke berører gigantene på noen åpenlys måte, er de antagelig involvert i bakgrunnen, for eksempel som skytjenesteleverandører eller som overvåkere.