Overvåkningskapitalisme

Definert i sin nåværende betydning av Shoshana Zuboff i The Age of Surveillance Capitalism. Zuboff omtaler overvåkningskapitalisme som en ny og farlig form for kapitalisme, til forskjell fra den tradisjonelle og sunnere formen.

Cory Doctorow har kritisert denne definisjonen i essayet How to Destroy Surveillance Capitalisme, som jeg har oppsummert her. Han mener at Zuboffs fløy innen teknologikritikken har latt seg lure av teknologibransjens selvskryt. Facebook og Google hevder at de vet så mye om oss at de kan selge annonsører tilgang til det riktige publikummet. Kombinasjonen av enorme datamengder og maskinlæring er så eksplosiv at de kan eller vil kunne selge “futures” på oppførselen vår, altså at kunnskap om og manipulering av våre framtidige handlinger blir et produkt på annonsemarkedet.

Doctorow påpeker at dette er en stor overdrivelse av hva slike selskaper er i stand til. Målrettete annonser treffer dårlig, som de fleste av oss har opplevd selv, og hele bransjen er kanskje en svindel. Det betyr ikke at overvåkningen er harmløs. Den gjør stor skade. I stedet, mener han, bør vi se på monopolmakten deres som kjernen av problemet. Facebook ødelegger nettet gjennom sin størrelse og sitt maktmisbruk, ikke gjennom en evne til å spå oppførselen vår.


Tilbake til teknologi og start.