Palantir

Sarah Brayne beskriver i Enter the Dragnet, et utdrag fra boka Predict and Surveil: Data, Discretion, and the Future of Policing, hvordan politiet i Los Angeles bruker søkemotoren Palantir Gotham, som knytter sammen data fra en rekke åpne og lukkete datakilder.

Palantir Gotham kan beskrives som arbeidsverktøyet filmer har gitt oss inntrykk av at politiet har hatt lenge, men først har blitt mulig nylig: En totaloversikt over alt systemet vet om en person, et sted eller en annen entitet, knyttet sammen og visualisert slik at de som har tilgang kan bla deg rundt på en enkel måte. Hvis alt du har er en uklar beskrivelse av en bil, kan du likevel grave deg ned i databasen og sitte igjen med ti navn på personer det kan være verdifullt å kikke nærmere på. Hvis du har navnet på en mistenkt, kan du følge historikken deres i offentlige instanser de har vært i kontakt med, koblinger til venner og familie, arbeidsgiver, og til hendelser på stedet de bor på. Du kan sette opp søk som fanger opp alt som foregår innenfor gitt parametre, for eksempel et nabolag.

Palantir er gode på å bygge inn ulike datakilder og knytte dem mot de eksisterende. Politiet er stort potensiale i å kjøpe data private selskaper har samlet om enkeltpersoner, for eksempel kjøpshistorikken deres. Dermed glir statlig overvåkning og overvåkningskapitalisme over i hverandre. Å selge persondataene dine til politiet blir bare én av mange måter selskaper kan tjene penger på din bruk av gratistjenester.

Eksempel på bruk av Palantir, fra Enter the Dragnet

Eksempel på bruk av Palantir, fra Enter the Dragnet.


Tilbake til overvåkning, teknologi og start.