Rovannonsering

Rovannonsering (predatory advertising) beskrives i boka Weapons of Math Destruction av Cathy O’Neil som annonsering som søker seg ut spesielt utsatte personer for å utnytte dem. Hun bruker som eksempel det kommersielle universitetet University of Phoenix, som bruker målrettete nettannonser for å nå frem til fattige mennesker, utnytte deres ønske om å få seg en utdannelse som kan gi dem en bedre jobb, og få dem til å ta opp studielån. Studentene får sjelden noe til gjengjeld som tilsvarer pengene de har investert. De sitter igjen med et ubetalt studielån og den samme jobben som før.

Rovannonsering kan foregå i to faser, hvor den første fasen er å skaffe gode leads, og den andre fasen er å kontakte dem. Lead generation kan for eksempel være å bruke falske jobbannonser og falske nyheter til å få noen til å oppgi kontaktinformasjon i et skjema i håp om å få noe til gjengjeld. I stedet selges kontaktinfoen deres videre til relativt høy pris, til selskaper som jakter på nye ofre.

Dette skiller seg fra andre målrettete annonser, som gjerne sikter seg mot folk som har mye penger og er i målgruppen for produktet. Det er nettopp mennesker som mangler penger og muligheter rovannonsørene ønsker å nå frem til. Normalt ønsker man å finne kunder som har råd til produktet. Rovannonsører ønsker å finne kunder som ikke har råd, men som er mottagelige for å bli svindlet.


Tilbake til overvåkning, teknologi og start.