GDPR - EUs personvernforordning

Har GDPR faktisk oppnådd det det var ment å oppnå eller har man i praksis funnet omveier som lar ting fortsette som før? Blir GDPR håndhevd av europeiske myndigheter?

Var det en god idé som burde gått lenger? Eller en løsning som favoriserer gigantene og lar dem fortsette som før, uten egentlig å forhindre persondatamisbruket deres?

Forsøk på å håndheve GDPR:

Januar 2021 - Datatilsynet gir Grindr en bot på 100 millioner NOK fordi brukerne ikke har forstått hva slags informasjon de gir fra seg. Basert på Forbrukerrådets rapport Out of Control om Grind or andre apper. Men hvor er Grindr basert? Hva skjer hvis de nekter å forholde seg til dette?


Tilbake til politikk teknologi og start.