Politiske løsninger på teknologiproblemer

De to mest virkningsfulle politiske tiltakene vi kunne gjort mot teknologigigantene ville være å skattlegge dem ordentlig og bruke pengene på å motvirke skaden de gjør, og å splitte dem opp i mindre selskaper. Begge deler bryter med ideologien som ligger til grunn for teknologipolitikken vår, og anses dermed som uaktuelt av politikere.

I stedet kan det virke som vi ender opp med mer symptomorienterte løsninger, som for eksempel kompensasjonsordninger til medier som har mistet annonseinntekter.


Hva kan vi egentlig gjøre med Facebook?

Én visjon vi må utforske for å bekjempe teknologigigantene er redesentralisering.

GDPR - EUs personvernforordning, en god idé utilstrekkelig gjennomført eller en feilslått idé i utgangspunktet?

Aral Balkans forslag om GDMR - General Data Minimisation Regulation: Ikke lagre mer sentraliserte data enn strengt nødvendig. Alt som kan implementeres og lagres på sluttbrukerens enhet skal bli det, og alle private data som går via sentrale systemer skal være ende-til-ende-kryptert.

California-ideologien: Grunnlaget for Silicon Valleys oppstartskultur.


Tilbake til teknologi og start.