Skattlegging av teknologiselskaper

De fleste store teknologiselskaper strukturerer seg slik at de nesten ikke betaler skatt. Facebook og Google lever i det Oliver Bulloughs kaller Pengeland, hvor penger lever en lykkelig og skjult tilværelse, løsrevet fra nasjonale lovverk. At de slipper unna med dette, handler delvis om at det har vært vanskelig å få på plass internasjonale avtaler for å bekjempe det.

OECD jobber for tiden med å få på plass et slikt samarbeid. Det vil forhåpentligvis redusere problemet og føre tilbake noen av inntektene disse selskapene har stjålet.

Men dette handler nok også om at politikerne ikke ønsker å konfrontere teknologibransjen på denne måten. I Norge er Høyre kritiske mot å innføre det de kaller en norsk teknologi-særskatt, altså en skatt som ikke inngår i et internasjonalt samarbeid. Også Ap ønsker å vente til OECD legger fram sitt forslag før de tar stilling til om Norge eventuelt skal gå lenger.

Det har med andre ord ingen hast å ordne opp i dette.

Bak ligger kanskje en tanke om at det er god næringslivspolitikk å tiltrekke seg teknologigigantene. Vi må være forsiktige så vi ikke skremmer dem bort med en litt for aggressiv skattepolitikk, for de utgjør en kilde til innovasjon og modernisering. Kanskje de til og med kommer og investererer i en serverhall, hvis vi er ekstra medgjørlige?


Tilbake til politikk teknologi og start.